Číslo 21

Oznamy

Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 3. októbra po sv. omši v Soli.

Stretnutie birmovancov bude v piatok 8. 10. po sv. omši v Soli. Predpokladáme vašu účasť na modlitbe svätého ruženca aj na svätej omši.

Októbrová modlitba sv. ruženca: Ak je sv. omša o 18.00 – ruženec o 17.30 s kňazom (podľa možnosti), ak je sv. omša o 17.00 alebo 17.30 ruženec po sv. omši. Keď nie je sv. omša – ruženec o 17.30. Prosíme deti, mladých, rodičov seniorov, ruženčiarov a iné skupiny o predmodlievnie sv. ruženca v kostoloch. Pozývame tiež všetkých na modlitbu sv. ruženca v spoločenstve rodín doma.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine, rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí 5 desiatkov, 2. treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Úmysly apoštolátu modlitby na október: Evanjelizačný  úmysel: Aby sa všetci pokrstení ľudia podieľali na evanjelizácii a boli ochotní stať sa misionármi svedectvom svojho života, vyžarujúceho evanjelium. Úmysel našich biskupov: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba posvätného ruženca.

Arcidiecézna púť do Obišoviec

Púť začína 2. októbra  Fatimskou pobožnosťou a svätou omšou o 16.30 hod., ktorú bude celebrovať košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

V nedeľu pozývame na Fatimskú pobožnosť o 9.15 a následne na hlavnú odpustovú svätú omšu o 10.30 hod., jej hlavným celebrantom bude pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Táto svätá omša bude vysielaná aj v priamom prenose TV Lux a Rádia LUMEN. Podrobný program na odpustový víkend nájdete na priloženom plagáte, alebo na webstránke https://www.farnostobisovce.sk/odpustova-slavnost-obisovce/

Okrem plne zaočkovaných, ktorí budú mať vlastný vstup a sektor bez obmedzenia kapacity, sa odpustu môžu zúčastniť aj neočkovaní s platným negatívnym testom (48-hodinový antigenový test, 72-hodinový PCR test, alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19 nie staršie ako 180 dní). Prosíme, rešpektujte platné protipandemické opatrenia (rúška, odstup, dezinfekcia) a pokyny usporiadateľov.