Číslo 21

Oznamy

Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 9. októbra po sv. omši v Soli.

Októbrová modlitba sv. ruženca: Ak je sv. omša o 18.00 – ruženec o 17.30 s kňazom (podľa možnosti), ak je sv. omša o 17.00 alebo 17.30 ruženec po sv. omši. Keď nie je sv. omša – ruženec o 17.30. Prosíme deti, mladých, rodičov seniorov, ruženčiarov a iné skupiny o predmodlievnie sv. ruženca v kostoloch. Pozývame tiež všetkých na modlitbu sv. ruženca v spoločenstve rodín doma.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine, rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí 5 desiatkov, 2. treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Úmysly apoštolátu modlitby na október: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby bola Cirkev stále verná evanjeliu, aby ho odvážne ohlasovala a tak sa stávala solidárnejšou, bratskejšou a otvorenejšou, a nech sa vždy vyznačuje synodalitou (ochotou putovať spoločne: ľud, biskupi a pápež).

Úmysel našich biskupov: Aby sme boli horlivými misionármi v každom prostredí a vo všetkých okolnostiach.

Arcidiecézna púť do Obišoviec sa uskutoční 1. – 2. októbra. Slávnostná sv. omša bude v nedeľu o 10.30 hod. Celebrovať ju bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. Homíliu prednesie Mons. Jozef Jarab, bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Celý program na plagátoch.

Hieronymove dni vo Vranove: BIBLIA: KNIHA KNÍH A JEJ PRÍBEH VÝSTAVA BIBLICKÝCH ARTEFAKTOV Z UNIKÁTNEJ ZBIERKY MICHALA LAPČÁKA 26. – 30. 9. 2022, Po 26. 9. 16:30 Moderovaná diskusia s uznávanými biblistami prof. Petrom Dubovským SJ a doc. Bohdanom Hroboňom Prezentácia revidovaného prekladu Jánovho evanjelia pripraveného v SAV, vydaného Postojom Media, s.r.o. Estrádna sála Domu kultúry vo Vranove n. T., CYKLUS PREDNÁŠOK: Ut 27. 9. o 16:30 Čo to vlastne Biblia je a čo od nej očakávať? Matúš Imrich, St 28. 9. o 16:30 Slovenský Kalvínsky Žaltár z roku 1752 Peter Zubko, Št 29. 9. o 16:30 Kamaldulská Biblia: prvý známy preklad celej Biblie do slovenčiny Róbert Lapko, Pi 30. 9. o 16:30 Preklady Žaltára Lukáš Durkaj, Hornozemplínska knižnica vo Vranove n. T.