Číslo 21

Rozpis omší v období 30. – 13. októbra. 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

30. september      Sv. Hieronyma, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka    

Od 17.00 sv. spoveď

18.00

HLINNÉ

+ Juraj Glod

 

18.00

SOĽ

ZBP Miroslav 60 rokov

UTOROK

1. október      Sv. Terézie z Lisieux, panny a uč. Cirkvi, spomienka                  

Od 17.30 sv. spoveď

18.00

JASTRABIE

+ Mária Tomková 1. výr.

 

18.00

KOMÁRANY

+ Ján Kušnír

STREDA

2. október     Svätých anjelov strážcov, spomienka                   

 

18.00

SOĽ

+ Juraj Kopko

ŠTVRTOK

3. október     féria 

Od 16.30 sv. spoveď

18.00

SOĽ

ZBP Vladimír, Mária Hlad 60 rokov

PIATOK

4. október     Sv. Františka Assiského, spom.    1. piatok 8.30 spoveď chorí   

16.00

15.45

Adorácia

16.00

15.45

17.00

HLINNÉ

Za ruženčiarov

18.00

SOĽ

Za ruženčiarov

17.00

KOMÁRANY

Za ruženčiarov

18.00

JASTRABIE

Za ruženčiarov

SOBOTA

5. október    féria

Večeradlo S

7.30

SOĽ

ZBP František, František

NEDEĽA

6. október    27. nedeľa v období cez rok C

 

9.00

HLINNÉ

ZBP Stanislav Ranič

10.30

SOĽ

Za pokoj v rod. Jozefa Susečka

8.00

KOMÁRANY

ZBP rod. Šimákovej

9.15

JASTRABIE

+ rodičov a bratov z rod. Strednej

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK    

7. október Ružencovej Panny Márie, spomienka                   

 

18.00

SOĽ

+ Anna, Helena, Andrej

UTOROK

8. október féria

 

17.30

HLINNÉ

+ Michal, Anna, Ján, Mária Bačišin

 

18.00

SOĽ

+Jozef Soták

STREDA

9. október féria

 

18.00

SOĽ

ZBP Anna Manduľáková

ŠTVRTOK

10. október féria

 

17.30

JASTRABIE

+ z rod. Onderkovej

18.00

KOMÁRANY

+ z rod. Lapkovej

PIATOK

11. október féria

 

18.00

HLINNÉ

+ Ján, Alžbeta, Margita, Ján

 

18.00

SOĽ

ZBP Mária Bubnárová

SOBOTA

12. október féria

 

18.00

SOĽ

K úcte Ducha Svätého

NEDEĽA

13. október 28. nedeľa v období cez rok C

 

9.00

HLINNÉ

ZBP Irena, Mária

10.30

SOĽ

ZBP Ondrej 40 rokov

9.15

KOMÁRANY

ZBP Pavol, Terézia

8.00

JASTRABIE

Za farnosť