Číslo 22

Oznamy

Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele.

Spovedanie pred Vianocami v tejto dobe nemôžeme realizovať formou hromadnej sv. spovede, preto využite možnosť na prijatie sviatosti zmierenia počas obdobia adventu.

Prosíme Vás, aby ste sa už doma dobre pripravili na prijatie sv. zmierenia.

Spovedať chorých (aj prvopiatkových) pred Vianocami budeme v piatok 18. 12. dopoludnia.

Pripomíname aby ste ani tento rok nezabudli na príspevok pre kostolníkov a kantorov ako prejav našej vďačnosti za ich službu.

Na sviatok Sv. rodiny v nedeľu 27. 12. – bude pri sv. omšiach pre manželov možnosť obnoviť si manželské sľuby. Prosíme manželov nech pri sv. omši sú vedľa seba, aby si pri obnove sľubov mohli podať ruky.

Vyslovujeme veľkú vďaku za spoluprácu všetkým, ktorí sa počas celého roka podieľali na živote našej farnosti. Nech Vám náš milostivý Pán hojne odmení Vašu námahu. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nám preukázali akékoľvek dobrodenie za našu službu vo farnosti.

Slovo sa telom stalo…

Ani sme si neuvedomili a sú tu Vianoce, sviatky, na ktoré každý s radosťou čaká. Na dvere klope hodina, ktorá vždy bola pre nás predmetom očakávania, radosti i nádeje. Prostredníctvom našej drahej Matky Panny Márie prichádza k nám malý Ježiš. Skúsme si na chvíľu predstaviť priestor, kde sa táto udalosť stala.

Jaskyňa – maštaľ! V nej prišiel Spasiteľ na svet. Čo tam môžem vidieť? Jasle, zvieratá, vlhkosť, seno, tmu, nepohodlie. Spomenieme si: „Do vlastného prišiel a vlastní ho neprijali“(Jn 1,11). Ale čo sme Mu pripravili my?! Aké miesto má v našom srdci? Je to lepšie ako v maštali? Spíme alebo sme zabudli v tomto modernom svete na Ježiša? Šťastná noc, ktorá priniesla na svet Svetlo i do našej duše. Príroda mlčí v dojatí. Čo robia naše srdcia? Jasajú, spievajú, modlia sa, rozdávajú radosť…? Alebo sú zahalené do seba a pre seba. Čo chce Boh odo mňa? Lásku k blížnemu a pomôcť druhému do neba! Dieťa trpí – horko mu chutná privítanie na zemi. Je aspoň trocha uvítanie ľudské? Nechám sa viesť láskavou rukou Dieťaťa, ktoré ma chce priviesť k Otcovi?

Aby sa nám to všetkým v tejto náročnej „Covid dobe“ podarilo, prajeme Vám milostiplné a požehnané sviatky,

v novom roku splnenie všetkých túžob.