Číslo 22

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 21. december féria
17.00 HLINNÉ + Mária Mikošová
18.00 SOĽ + Anna, Michal Ferenc
UTOROK 22. december féria
17.00 JASTRABIE + Michal, Andrej
18.00 KOMÁRANY + Martin Paľko
STREDA 23. december féria
6.30 SOĽ + Ján, Mária, Jozef
ŠTVRTOK 24. december féria
22.30 HLINNÉ ZBP Radovan s rod.
00.00 SOĽ Vlastný úmysel
22.30 JASTRABIE ZBP deti, vnúčatá, pravnúčatá J. Veliký st.
00.00 KOMÁRANY Vlastný úmysel
PIATOK 25. december Narodenie Pána, slávnosť B
9.00 HLINNÉ ZBP rod. Žipajovej
10.30 SOĽ ZBP Anna Tirpáková 85 rokov
9.00 JASTRABIE ZBP rod. Velikej, Kalafovej, Novákovej
10.30 KOMÁRANY Za farnosť
SOBOTA 26. december Sv. Štefana prvého mučeníka, sviatok
10.30 HLINNÉ + Anna, Štefan, Štefan
9.00 SOĽ ZBP Štefan Tirpák s rod.
10.15 JASTRABIE ZBP Štefan, Peter
9.00 KOMÁRANY + Štefan, Alžbeta Bak
NEDEĽA 27. december Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok B
9.00 HLINNÉ ZBP Mária, Jaroslava, Anna, Jana
10.30 SOĽ ZBP Magda Pavlová
9.00 JASTRABIE Za farnosť
8.00 KOMÁRANY ZBP Ján, Mária Tarkanič
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 14. december Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
6.30 SOĽ + Anna, Ján Fečo
UTOROK 15. december féria
6.30 HLINNÉ + Ján Soták
6.30 SOĽ ZBP a obrátenie pre vnúčatá
STREDA 16. december féria
6.30 JASTRABIE + Anna Kentošová
6.30 KOMÁRANY + rodičia Ján, Helena, + starí rodičia
ŠTVRTOK 17. december féria
18.00 SOĽ ZBP Ján Bubnár ml.
PIATOK 18. december féria
17.00 HLINNÉ + z rod.Nemčíkovej, Pavol, Anna
18.00 SOĽ + Jozef Gnap 1. výročie
SOBOTA 19. december féria
Z nedele 17.00 HLINNÉ + Jozef, Helena Kalafa
18.00 SOĽ ZBP rod. Pavlovej, Mackovej, Svobodovej
NEDEĽA 20. december 4. adventná nedeľa B
9.00 HLINNÉ Za farnosť
10.30 SOĽ ZBP Helena Kropková
8.00 JASTRABIE + Mária, Jozef Džuka
9.15 KOMÁRANY ZBP Marián, Martina s rod.