Číslo 22

Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Kristián Dindák & Lívia Gavaľová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva nech to hlási na farskom úrade.

Zbierka Petkovce – tornádo: 1737,-€ Soľ 425; Hlinné 607; Komárany 535; Jastrabie 170,-€

Zbierka Rádio Lumen: Soľ 95; Hlinné 95; Komárany 100; Jastrabie 35,-€

Zbierka na Kubu: Soľ 190; Hlinné 170; Komárany 350; Jastrabie 95,-€

Misijná nedeľa (24. 10. 2021): Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Októbrová modlitba sv. ruženca: Ak je sv. omša o 18.00 – ruženec o 17.30 s kňazom (podľa možnosti), ak je sv. omša o 17.00 alebo 17.30 ruženec po sv. omši. Keď nie je sv. omša – ruženec o 17.30. Prosíme deti, mladých, rodičov seniorov, ruženčiarov a iné skupiny o pred-modlievnie sv. ruženca v kostoloch. Pozývame tiež všetkých na modlitbu sv. ruženca v spoločenstve rodín doma.

Fórum života aj tento rok organizuje už tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame všetkých ľudí, aby si v čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko! V rámci podujatia sa dajú kúpiť sviečky za nenarodené deti – a to plastová v cene 1€, či sklenená v cene 5€. Sviečky sa budú predávať v niektorých farnostiach najmä okolo 2. novembra – bude to však závisieť od pandemickej situácie. Tento rok bude možné už po 3- krát zapáliť online sviečku na stránke www.svieka.forumzivota.sk, kde ju môžete umiestniť kdekoľvek na Slovensku či vo svete, stačí zadať adresu miesta, kde chcete, aby horela. Fórum života a jeho projekty je možné podporiť aj zaslaním darcovskej SMS správy s textom SMS SVIECKA na číslo 877.

Zakúpením sviečky podporíte projekty a činnosť Fóra života a to:

● konkrétne riešenia ťažkých životných situácií tehotných matiek, dievčat, rodín a jednotlivcov (Zachráňme životy, Poradňa Alexis, Centrum konkrétnej pomoci FEMINA), ● centrá pre rodinu, kde nájdu pomoc ľudia v núdzi (Sieť pomoci),

● informačné kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého života (25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti),

● vydavateľskú činnosť a vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých (návštevy škôl, prednášky, konferencie a publikácie).