Číslo 22

Oznamy

Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 15. októbra po sv. omši v Soli. (cca 11.15)

Od 22. októbra plánujeme spustiť projekt sv. omší pre rodiny z deťmi z celej farnosti. Jedna nedeľná sv. omša konkrétne 10.30 v Soli (zatiaľ raz mesačne) bude zvlášť pozvaním pre rodičov s deťmi, ale nikto nie je vylúčený. Z toho titulu bude pridaná v Soli sv. omša ráno o 8.00, aby bolo zabezpečené miesto pre všetkých.

Októbrová modlitba sv. ruženca: Ak je sv. omša o 18.00 – ruženec o 17.30 s kňazom (podľa možnosti), ak je sv. omša o 17.00 alebo 17.15 ruženec po sv. omši. Keď nie je sv. omša – ruženec o 17.30. Prosíme deti, mladých, rodičov seniorov, ruženčiarov a iné skupiny o predmodlievnie sv. ruženca v kostoloch. Pozývame tiež všetkých na modlitbu sv. ruženca v spoločenstve rodín doma.

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine, rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí 5 desiatkov, 2. treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.