Číslo 23

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 24. október féria
18.00 SOĽ + Anna, Ján Ferenc
UTOROK 25. október féria
17.00 HLINNÉ + Helena
18.00 SOĽ + Ján Kopčák 1. výročie
STREDA 26. október féria
6.30 SOĽ + z rod Voľanskej, Tokárovej
ŠTVRTOK 27. október féria
Spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + Anna, Michal Bartko, Jozef Verčimák
Spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY + Jozef Lenger pohrebná
PIATOK 28. október Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 8.30 spoveď chorí
Spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ + rodičov a brata
18.00 SOĽ + Michal, Alžbeta, Eva, Mária, Jozef Hardoň
SOBOTA 29. október féria
18.00 SOĽ ZBP rod. Pavlovej, Mackovej, Svobodovej
NEDEĽA 30. október 31. nedeľa v cezročnom období C
Zmena času 9.00 HLINNÉ + Ján, Ján
11.00 SOĽ Za farnosť
8.00 JASTRABIE ZBP Marta Bačišinová 70 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP Dušan životné jubileum
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 31. október féria
Spoveď 16.30 18.00 SOĽ + Anna, Andrej Kebleš
UTOROK 1. november Všetkých svätých, slávnosť
9.00 HLINNÉ + Emil Lupčo 20 výročie
10.30 SOĽ ZBP Renáta, Martin s rodinami
8.00 JASTRABIE ZBP Helena 85 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP Matej, Jurko
STREDA 2. november Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
17.00 HLINNÉ + z rod. Gnapovej, Duňovej
18.00 SOĽ Za zosnulých
17.00 JASTRABIE + Jozef Džuka
18.00 KOMÁRANY Za zosnulých
ŠTVRTOK 3. november féria
18.00 SOĽ + kňazi farnosti
PIATOK 4. november Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka 1. piatok
17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 5. november féria
Večeradlo KO 18.00 SOĽ + z rod. Soták, Ivan
NEDEĽA 6. november 32. nedeľa v cezročnom období C
9.00 HLINNÉ ZBP Róbert, Mária
10.30 SOĽ ZBP Anna Nutárová 80 rokov
9.15 JASTRABIE ZBP Tamara, Barbora, Sofia, Adam
8.00 KOMÁRANY Za farnosť