Číslo 23

Rozpis omší v období 27. októbra – 10. novembra. 

 

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

28. október Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Sv. spoveď 16.00

18.00

HLINNÉ

+ Michal, Milan

 

18.00

SOĽ

+ Ondrej, Mária, Ján a + z rod. Nutárovej

UTOROK

29. október féria

Sv. spoveď 16.30

18.00

JASTRABIE

+ z rod. Stahorskej

Sv. spoveď 16.00

18.00

KOMÁRANY

+ Stanislav

STREDA

30. október féria

Sv. spoveď 16.00

18.00

SOĽ

+ Anna, Ján, Jozef Petro, Ján Kundra

ŠTVRTOK

31. október féria 8.30 spoveď chorí

 

6.30

SOĽ

+ z rod. Soták, Kurej, Polanski

PIATOK

1. november Všetkých svätých, slávnosť prikázaný sviatok

 

9.00

HLINNÉ

ZBP Helena Kalafová

10.30

SOĽ

+ Juraj Kopko

9.15

KOMÁRANY

Za farnosť

8.00

JASTRABIE

Za miništrantov

SOBOTA

2. november Spomienka na všetkých verných zosnulých

 

8.00

HLINNÉ

+ kňazov

9.00

SOĽ

Za všetkých zosnulých

8.00

KOMÁRANY

+ Anna, Zuzana, Ján, Jozef

9.00

JASTRABIE

Za všetkých zosnulých

NEDEĽA

3. november 31. nedeľa v období cez rok C

 

9.00

HLINNÉ

ZBP Jozef

10.30

SOĽ

ZBP Mária Hladová 80 rokov

8.00

KOMÁRANY

ZBP Ján, Ľubica 35 rokov manželstva

9.15

JASTRABIE

ZBP Anna Kopková

III číslo 23 Liturgický prehľad

Deň

Čas

Kostol

Úmysel

PONDELOK

4. november Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

 

17.30

HLINNÉ

+ Mária, Juraj Lukáč

18.00

SOĽ

+ kňazi pôsobiaci v našej farnosti

UTOROK

5. november féria

 

17.30

KOMÁRANY

+ Michal, Ján, Mária

18.00

SOĽ

+ z rod. Sotákovej, Ivanovej

STREDA

6. november féria

 

17.30

JASTRABIE

+ Jozef Džuka

18.00

SOĽ

+ Ján, Alžbeta Manduľák

ŠTVRTOK

7. november féria Kňazské rekolekcie v Michalovciach

 

18.00

SOĽ

+František, Šarlota, Magdaléna, Július

PIATOK

8. november féria

 

17.30

HLINNÉ

+ Júlia Kandalová

18.00

SOĽ

+ Anna Manduľáková pohr.

SOBOTA

9. november Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Večeradlo JA

18.00

SOĽ

+ Anna, Jozef Rybarčak, Mária Červienková

NEDEĽA

10. november 32. nedeľa v období cez rok C

 

9.00

HLINNÉ

ZBP rod. Hardoňová

10.30

SOĽ

ZBP Ján, Anna Bubnár

9.15

KOMÁRANY

Za farnosť

8.00

JASTRABIE

ZBP Peter, Marta Veliký