Číslo 24

Oznamy

Deň farskej poklony utorok 15. 11. 2022

Sviatosť Oltárna bude vystavená k adorácii v: Soli od 10.00, Hlinnom od 10.15, Jastrabí od 10.30, Komáranoch od 10.45 do večernej sv. omše. Na záver sv. omše bude ukončenie farskej poklony s eucharistickým požehnaním.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše: Soľ – utorok 9. a nedeľa 13. 11, Hlinné – piatok 11. a nedeľa 13. 11., Jastrabie – štvrtok 10. a nedeľa 20. 11., Komárany – utorok 15. a nedeľa 20. 11. vždy po sv. omši.

Kurz Začíname. Dnes nie je jednoduché začať či rozvíjať pravidelnú kresťanskú formáciu detí v našich farnostiach. Vieme, že práca s deťmi a mládežou je náročný proces, ktorý nikdy nekončí, avšak stojí za to a prináša mnohé ovocie. Ako začať? Dobrým impulzom môže byť víkendový kurz Začíname pre mladých ľudí od 15 rokov, ktorí môžu byť nápomocní pri práci s deťmi. Uskutoční sa 11. – 13. novembra 2022 na Sigorde.

Prihlasovanie a bližšie info sú na webe https://erko.sk/zaciname2022-jesen/ Kurz organizuje eRko a je ponukou pre nádejných animátorov vo farnosti. Úlohou eRka je vytvárať a podporovať detské spoločenstvá, aby deti radostne prežívali svoju kresťanskú vieru. Info na plagátoch. V prípade záujmu či otázok: Klára Vidová: klara.vidova@erko.sk či o. Michal Škulka, kontaktný kňaz za toto Územie: 19mikhail89@gmail.com, tel. č: 0915 657 448.