Číslo 25

Oznamy

Požehnanie adventných vencov bude pri sv. omšiach na 1. adventnú nedeľu. prosíme, aby ste ich položili pred oltár.

Duchovný otec Matúš Bašista a veriaci farnosti Slivník, Vám ponúkajú vianočné oblátky. Ich zakúpením prispejete na potreby ich farnosti.

Úmysly apoštolátu modlitby na december: Všeobecný  úmysel: Za katechétov, ktorí sú povolaní ohlasovať Božie slovo, aby sa s odvahou a tvorivosťou v sile Ducha Svätého stali jeho svedkami. Úmysel našich biskupov: Aby sme vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie o dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Biskupi vyzývajú na očkovanie, zdôrazňujú starostlivosť o blížneho 16. 11. (TK KBS) “Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zároveň rastúci počet vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps nemocníc. Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. Kto pochybuje, nech sa rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným.
Naliehame na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za život. Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení.

Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska.”

Podmienky pre bohoslužby

Od 22. 11. nový COVID automat výrazne sprísnil  opatrenia pre nezaočkovaných.  Vo farnostiach  kde   platí  3. stupeň Bohoslužby sú povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

Základ: nezaočkovaní individuálna pastoračná činnosť – ak máte záujem o sv. spoveď a sv. prijímanie kontaktujte nás telefonicky.

OP : Kompletne zaočkovaní a prekonaní do 180 dní maximálne 50 osôb za prísnych protipandemických opatrení, povinný  zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly

Základ: maximálne 6 osôb, s výnimkou pohrebov

OTP: maximálne 6 osôb, s výnimkou pohrebov

OP: Kompletne zaočkovaní a prekonaní: podľa opatrenia Hromadné podujatia.

Z týchto dôvodov sme pridali sväté omše v sobotu večer v Hlinnom a Komáranoch s platnosťou z nedele a v nedeľu ráno v Soli, aby sme Vám v čo najväčšom počte umožnili zúčastniť sa sv. omší. Prosíme o striktne dodržiavanie opatrení.