Číslo 26

Oznamy pre 26. číslo infolistu

Stretnutie detí a rodičov – príprava na 1. sv. prijímanie bude v nedeľu 15. 12. po sv. omši v Soli.

Dobrá novina Komárany a Jastrabie, po domoch, Soľ v kostole po sv. omši 25. 12., v Hlinnom Dobrá novina nebude.

V týždni od 10. do 14. 12. budú v našej farnosti rorátne sv. omše. Pozývame na nich celé rodiny. Skorý ranný čas obetujme ako čas prípravy v našich rodinách na Vianočné sviatky.

Zimné kántrové dni: streda, piatok a sobota (11., 13. a 14. 12.) Záväzný je jeden deň. Obsah: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

Spovedanie pred Vianocami:

Hlinné: pondelok 16. 12. od 16,30

Jastrabie: utorok 17.12. od 17,00

Komárany: utorok 17.12. od 16,00

Soľ: sobota 21. 12. od 16,00 h.

Prosíme Vás, aby ste sa už doma dobre pripravili na prijatie sv. zmierenia.

V prípade potreby budeme k dispozícii pre vyslúženie sv. zmierenia aj v iných časoch, hlavne pre tých, čo sú v zahraničí, nemajú možnosť tam ísť na sv. spoveď a pricestujú tesne pred sviatkami.

Spovedanie chorých pred Vianocami (okrem prvopiatkových). Ak máte doma chorých, ktorí chcú prijať pred sviatkami sviatosť zmierenia nahláste ich do 15. 12. v sakristiách kostolov. Spovedať budeme v stredu 18. 12. dopoludnia.

Pripomíname aby ste ani tento rok nezabudli na príspevok pre kostolníkov a kantorov ako prejav našej vďačnosti za ich službu.