Číslo 26

Oznamy

Duchovný otec Matúš Bašista a veriaci farnosti Slivník, Vám ponúkajú vianočné oblátky. Zakúpiť si ich môžete v kostoloch. Prispejete na potreby ich farnosti.

Podmienky pre bohoslužby: Opatrenia platné od štvrtka 25. novembra 2021
Núdzový stav. Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Pravidlá pre Cirkev: – individuálna pastorácia (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

– obrady krstu, pohrebu, sobáša

– sväté omše bez účasti ľudu

Ak sa zmenia podmienky budeme Vás informovať a upravíme program.

Zimné kántrové dni streda 8. 12, piatok 10. 12. a sobota 11. 12.. Záväzný je iba jeden deň. Obsah kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Z predaja sviečok (nenarodené deti) sme prispeli do zbierky: Soľ 55,41; Hlinné 69; Komárany 38,5; Jastrabie 31,9-€. Prostriedky boli odoslané na účet verejnej zbierky Fóra života.

Individuálna pastorácia: Keďže napriek zákazu verejného slávenia bohoslužieb individuálnu pastoráciu môžeme vykonávať (zatiaľ), dávame do pozornosti možnosť kontaktovať nás telefonicky pre vyslúženie sviatosti zmierenia a sv. prijímania po dohovore.

Počas týždňa budú otvorené kostoly pre súkromnú modlitbu takto: Soľ: 6. 12. – od 16.00 do 17.45 aj kňaz, sv. prijímanie budeme podávať o 16.00, 16.30, 17.00, 17.45.

8. 12 – od 16.00 do 17.45 bez kňaza, prijímanie len o 17.45.

12. 12 – od 15.15 do 16.30 aj kňaz, prijímanie o 15.15, 16.00, 16.30.

17. 12. – od 16.00 do 17.45 aj kňaz, prijímanie 16.00, 16.30, 17.00, 17.45.

19. 12 – od 14.00 do 16.00 aj kňaz, prijímanie o 14.00, 14.30, 15.15, 16.00.

Hlinné: 8. 12 – od 16.00 do 16.45 aj kňaz, prijímanie o 16.00, 16.45.

12. 12 – od 14.00 do 15.00 aj kňaz, prijímanie o 14.00, 14.30, 15.00.

14. 12. – od 16.00 do 17.45 aj kňaz, prijímanie 16.00, 16.30, 17.00, 17.45.

17. 12. – od 16.00 do 17.45 aj kňaz, prijímanie 16.00, 16.30, 17.00, 17.45.

19. 12 – od 14.00 do 15.00 aj kňaz, prijímanie o 14.00, 14.30, 15.00.

Komárany: 8. 12 – od 17.00 do 17.45 bez kňaza, prijímanie len o 17.45.

12. 12 – od 15.15 do 16.30 aj kňaz, prijímanie o 15.15, 16.00, 16.30.

16. 12. – od 16.00 do 17.45 aj kňaz, prijímanie 16.00, 16.30, 17.00, 17.45.

19. 12 – od 15.15 do 16.30 aj kňaz, prijímanie o 15.15, 16.00, 16.30.

Jastrabie: 8. 12 – od 16.00 do 16.45 aj kňaz, prijímanie o 16.00, 16.45.

12. 12 – od 14.00 do 15.00 aj kňaz, prijímanie o 14.00, 14.30, 15.00.

16. 12. – od 17.00 do 17.45 aj kňaz, prijímanie 17.00, 17.45.

19. 12. po sv. omši sv. prijímanie o 10.00.