Číslo 27

V kostole max. 30 ľudí okrem detí do 12 rokov. Režim OP.

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 20. december féria
17.00 HLINNÉ + Anna Urbanová 1. výročie
18.00 SOĽ + Margita, Jozef Voľanský
UTOROK 21. december féria
18.00 SOĽ + Juliana Hybalová 1. výročie
17.00 JASTRABIE + z rod. Michal Stredný
STREDA 22. december féria
18.00 KOMÁRANY + Ján, Mária Hudacký
ŠTVRTOK 23. december féria
18.00 SOĽ + Anna Hrehová 1. vročie
PIATOK 24. december féria
20.00 SOĽ + František, Šarlota, František, Jozef
21.15 HLINNÉ + Mária Kellerová
22.30 HLINNÉ vlastný úmysel
20.00 KOMÁRANY Za farnosť
21.15 KOMÁRANY na úmysel ordinára
22.30 JASTRABIE + z rod. Capikovej
SOBOTA 25. december Narodenie Pána, slávnosť
9.15 HLINNÉ ZBP Timejka
0.00 SOĽ ZBP pre zdravotníkov na COVID Odd. Vranov
8.00 SOĽ vlastný úmysel
10.30 SOĽ ZBP Viktória Macková 20 rokov
9.00 JASTRABIE ZBP rod. Kochanovej
10.30 KOMÁRANY ZBP pre súrodencov z rod. Mackovej
NEDEĽA 26. december Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
9.15 HLINNÉ ZBP rod. Palpašovej, Ján Mikloš
8.00 SOĽ ZBP Štefan Tirpák s rod.
10.30 SOĽ ZBP Mária Peter s rod.
9.00 KOMÁRANY za farnosť
10.15 JASTRABIE + Štefan, Števko Ritoch
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 27. december Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
9.00 JASTRABIE ZBP Ján Medvec 50 rokov
8.00 SOĽ vlastný úmysel
UTOROK 28. december Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
9.00 HLINNÉ + Ján, Mária, Jozef
8.00 KOMÁRANY + z rod. Lapkovej
STREDA 29. december 5. deň v oktáve Narodenia Pána
8.00 SOĽ ZBP Magda Pavlová s rod.
ŠTVRTOK 30. december 6. deň v oktáve Narodenia Pána
8.00 SOĽ ZBP Martin Ferenc
PIATOK 31. december 7. deň v oktáve Narodenia Pána
zo slávnosti 17.00 HLINNÉ + Anna, Jozef Hreha
18.30 SOĽ + z rod. Jozef Stoj
17.00 JASTRABIE + Michal Džuka
18.15 KOMÁRANY + Mária Jenčková
SOBOTA 1. január Panny Márie Bohorodičky, slávnosť
9.15 HLINNÉ ZBP Peter Kandala s rod.
8.00 SOĽ vlastný úmysel
10.30 SOĽ ZBP Ján Bubnár s rod.
9.00 JASTRABIE za farnosť
10.15 KOMÁRANY ZBP rod Hakošovej
NEDEĽA 2. január 2. nedeľa po Narodení Pána rok C
9.15 HLINNÉ + Anna, Michal
8.00 SOĽ ZBP František 70 rokov
10.30 SOĽ za farnosť
9.00 KOMÁRANY + z rod. Tarkanič, Antol
10.15 JASTRABIE + Helena, Ján Petriga