Číslo 27

Oznamy pre 27. číslo infolistu.

IV číslo 1 Oznamy

Pripomíname aby ste ani tento rok nezabudli na príspevok pre kostolníkov

a kantorov ako prejav našej vďačnosti za ich službu.

Betlehemské svetlo prinesieme do našej farnosti na Štedrý deň. Kostoly budú otvorené od 13.00 do 14.00, aby ste si ho mohli priniesť aj do svojich príbytkov.

Na sviatok Sv. rodiny v nedeľu 29. 12. – bude pri sv. omšiach pre manželov možnosť obnoviť si manželské sľuby. Prosíme manželov nech pri sv. omši sú vedľa seba, aby si pri obnove sľubov mohli podať ruky.

Ak máte záujem o požehnanie vašich domov alebo bytov 5. a 6. januára (na „Tri krále“) nahláste sa v sakristiách kostolov do 31. decembra.

Úmysly apoštolátu modlitby na január:

Evanjelizačný úmysel: Aby sa kresťania, príslušníci iných náboženstiev a všetci ľudia dobrej  vôle  zasadzovali  za mier  a spravodlivosť vo svete.

Úmysel našich biskupov: Aby si každý z nás uvedomoval, že jednota  medzi  kresťanmi je podmienkou účinnejšieho svedectva o Božej láske.

Vyslovujeme veľkú vďaku za spoluprácu všetkým, ktorí sa počas celého roka podieľali na živote našej farnosti. Nech Vám náš milostivý Pán hojne odmení Vašu námahu. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nám preukázali akékoľvek dobrodenie za našu službu vo farnosti.