Číslo 3

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 1. február féria
18.00 SOĽ + Juraj Kopko
SOĽ Vlastný úmysel
UTOROK 2. február Obetovanie Pána, sviatok
18.00 HLINNÉ ZBP Juraj Žipaj 75 rokov
SOĽ Za ruženčiarov
STREDA 3. február Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
18.00 SOĽ ZBP Anna 40 rokov
HLINNÉ Za ruženčiarov
ŠTVRTOK 4. február féria
18.00 JASTRABIE + Ján, Mária Ivanič
KOMÁRANY + Jozef, František Ivan
PIATOK 5. február Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
18.00 HLINNÉ + Anna, Michal Urban
SOĽ ZBP Agáta s rod.
SOBOTA 6. február Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov, spomienka
8.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
KOMÁRANY Za ruženčiarov
NEDEĽA 7. február 5. nedeľa v cezročnom období B
9.00 HLINNÉ ZBP Agáta, Jozef s rod.
10.30 SOĽ ZBP Anna Kopčová
9.15 JASTRABIE ZBP deti a vnúčatá z rod. Kochanovej
8.00 KOMÁRANY Za farnosť
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 25. január Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
18.00 SOĽ + Helena Bajcurová pohrebná
KOMÁRANY + Ľubomír Lukáč pohrebná
UTOROK 26. január Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
18.00 SOĽ ZBP Ján Bubnár st
HLINNÉ ZBP Ľubica s rod.
STREDA 27. január féria
18.00 JASTRABIE + Mária, Jozef Gajdoš
SOĽ Na úmysel ordinára
ŠTVRTOK 28. január Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18.00 SOĽ + Michal Tarkanič
SOĽ Vlastný úmysel
PIATOK 29. január féria
18.00 HLINNÉ + Ján, Mária Digoň a ich rodičia
SOĽ + Pavol, František, František
SOBOTA 30. január féria
8.00 HLINNÉ ZBP Martin, Viera Palpaš s rod.
KOMÁRANY + Marián Ivan 1. výročie
NEDEĽA 31. január 4. nedeľa v cezročnom období B
9.00 HLINNÉ ZBP Jozef, Jana, Ľuba s rod.
10.30 SOĽ Za farnosť
8.00 JASTRABIE ZBP Mária, Helena, Zuzana, Mária
9.15 KOMÁRANY ZBP deti a vnúčatá z rod. Kmecovej

Pondelok – sobota slúžime sv. omše v kostole v Soli, v nedeľu v jednotlivých kostoloch.