Číslo 3

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 17. január Sv. Antona, opáta, spomienka
18.00 SOĽ +z rod. Soták, Ivan
UTOROK 18. január féria
17.30 HLINNÉ ZBP Matúš kňaz
18.00 SOĽ + z rod. Zelinovej
STREDA 19. január féria
6.30 SOĽ ZBP kňazi Jozef, Pavol, Róbert, Peter, František, Matúš
ŠTVRTOK 20. január féria
17.00 KOMÁRANY + Jozef Ihnat pohrebná
18.00 JASTRABIE + Anna Dudášová pohrebná
PIATOK 21. január Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
17.30 HLINNÉ ZBP Anna Janošová
18.00 SOĽ + Irena Manduľaková 10. výročie
SOBOTA 22. január féria
18.00 SOĽ za farnosť
NEDEĽA 23. január 3. nedeľa v cezročnom období C – Nedeľa Božieho slova
zbierka na kostol 9.00 HLINNÉ ZBP Jana Kroková 50 rokov
10.30 SOĽ + z rod. Bajcurovej, Slivkovej
9.00 KOMÁRANY ZBP Ľubica
10.15 JASTRABIE + Anna Fedorová
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 24. január Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
spoveď od 16.30 18.00 HLINNÉ + Irena, Štefan Babenský
18.00 SOĽ + Anna Gdovinová
UTOROK 25. január Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Sv. spoveď od 17.00 18.00 JASTRABIE + Pavol
Sv. spoveď od 16.00 18.00 KOMÁRANY + Martin Paľko
STREDA 26. január Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
6.30 SOĽ + Anna, Michal Soták
ŠTVRTOK 27. január féria
18.00 SOĽ + Dušan 10. výročie
PIATOK 28. január Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18.00 HLINNÉ + Júlia, Michal Kandala
Sv. spoveď od 16.00 18.00 SOĽ + Michal Tarkanič
SOBOTA 29. január féria
z nedele 18.00 JASTRABIE + Dominik
NEDEĽA 30. január 4. nedeľa v cezročnom období C
Zbierka na ACM/UPC 9.15 HLINNÉ ZBP Viera Palpašová 50 rokov, s rod.
10.30 SOĽ za farnosť
8.00 KOMÁRANY ZBP Michal Hudacký s rod.