Číslo 3

Oznamy

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18. do 25. januára sme pozvaní modliť sa za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel zvlášť pri osobných modlitbách.

Prehľad financií: Náklady na farské priestory za rok 2022boli: 14 928,83€ (rok 2021 – 5127,73€) z toho: rekonštrukcia kúpeľne+WC a materiál na kúpeľňu a EC na kaplánke 11643,59 , -energie + voda 3016,19€ (rok 2021 – 2482,47€) a iné drobné výdavky. Pán Boh zaplať za Vašu starosť nielen pri finančných príspevkoch na opravu a chod farskej budovy, ale taktiež za pomoc pri upratovaní i brigádach na fare.

Korčuľovanie: Každú nedeľu pozývame deti, mládež, rodičov i starých rodičov na ľadovú plochu na zimnom štadióne vo Vranove. Vstupné 2€. Čas 17.45-18.45. Zmena vyhradená. Info na internete www.hcbulls.sk rozpis ľadovej plochy

Farnosť Čemerné vás v sobotu 4. 2. pozýva na Fatimský ples v svadobnej sále Food Corner-Lotus (bývalá Slovenka).

Začiatok: 4 februára o 19:00, Koniec: 5 februára o 4:00, Cena: 30€,

Vstupenky: Zuzka Hrubovská 0908849367 Marika Sabolová 0908825535, Marcela Diľová 0908907003.