Číslo 3

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 16. január féria
18.00 SOĽ + Helena Bajcurová, Helena Slivková
UTOROK 17. január Sv. Antona, opáta, spomienka
17.00 HLINNÉ ZBP Mária
18.00 SOĽ + z rod. Hrunenej, Voľanskej, Kovaľovej
STREDA 18. január féria
6.30 SOĽ ZBP Gabriela s rod.
ŠTVRTOK 19. január féria
17.00 JASTRABIE + Štefan, Števko Ritoch
18.00 KOMÁRANY + Ján, Mária
PIATOK 20. január féria
17.00 HLINNÉ Jozef Kopčák pohrebná
18.00 SOĽ + Anna, Ján, Mária, Tomáš
SOBOTA 21. január Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
18.00 SOĽ ZBP Ján, Anna, Marta s rodinami
NEDEĽA 22. január 3. nedeľa v cezročnom období A – Nedeľa Božieho slova
9.15 HLINNÉ ZBP Barbora 15 rokov
10.30 SOĽ ZBP Danka, Anchel
9.00 JASTRABIE Za farnosť
10.15 KOMÁRANY ZBP Ľubica
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 23. január féria
18.00 SOĽ + Anna Zahorčáková 1. výročie
UTOROK 24. január Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
17.00 HLINNÉ ZBP Matúš – kňaz
18.00 SOĽ + Andrej, Mária, Ján, + z rod. Nutárovej
STREDA 25. január Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
18.00 SOĽ Vlastný úmysel
ŠTVRTOK 26. január Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
18.00 JASTRABIE + Anna Dudášová (ruž.)
17.00 KOMÁRANY + z rod. Tarkanič, Antol, Konečný
PIATOK 27. január féria
17.00 HLINNÉ + Júlia, Michal, Martin – diakon
18.00 SOĽ ZBP Ján Bubnár st. 80 rokov
SOBOTA 28. január Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka
18.00 SOĽ + Pavol Voľanský 5. výročie
NEDEĽA 29. január 4. nedeľa v cezročnom období A
9.15 HLINNÉ ZBP Mária Hrehová 65 rokov
10.30 SOĽ Za farnosť
10.15 JASTRABIE ZBP Marta Sztraková
9.00 KOMÁRANY ZBP Michal, Monika s rodinami