Číslo 3

Oznamy pre 3. číslo infolistu.

Stretnutie detí a rodičov (1. sv. prijímanie) bude v nedeľu 9. 2. po sv. omši v Soli.

Pozývame Vás na karneval na ľade pre deti a rodičov v nedeľu 16. 2. od 15.30 do 16.30 hod. v STD aréne Vranov.

Pozývame Vás na farský karneval pre deti a rodičov v sobotu 22. 2. o 16.00 hod. v telocvični ZŠ v Soli.

Sviatosť pomazania chorých:

11. 2. (utorok) pri svätých omšiach v Hlinnom a Soli a 13. 2. (štvrtok) v Komáranoch a Jastrabí budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu pre chorobu alebo starobu začína ocitať v nebezpečenstve smrti.

– pred pomazaní chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia (nemusí to byť v deň prijatia sv. pomazania chorých) a  po prijatí pomazania chorých tiež pristúpiť k sv. prijímaniu.

Charitatívny hokejový turnaj kňazov Slovenska – 8.2.2020 – Detva. Turnaj príde otvoriť diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Pozvané sú aj niektoré bývalé a súčasné hokejové osobnosti. Z dobrovoľného vstupného, sponzorských darov a tomboly podporíme sociálne zariadenie v Detve.

Počas prestávok súťaže pre divákov

12.15 B. Bystrica – Košice, 13.10 Spiš – Rehoľnici, 14.05 Slávnostné otvorenie a začiatok priameho prenosu TV LUX, 14.20 Zápas o 3. miesto, 15.15 Finále

16.00 Vyhodnotenie turnaja, SLEDUJTE NAŽIVO NA TVLUX!

Poďakovanie za zbierku pre obete postihnuté výbuchom plynu v Prešove konanej na sviatok Svätej rodiny 29. decembra 2019. Zo všetkých kostolov arcidiecézy, kde sa zbierka uskutočnila, sa vyzbieralo 427.488 eur. Štedrosť veriacich arcidiecézy bola veľká a chcem aj touto formou úprimne poďakovať všetkým za ich dary a angažovanosť. Môžem povedať, že ešte pri žiadnej zbierke v Košickej arcidiecéze sme nedokázali vyzbierať takúto sumu. Som vďačný veriacim, že reagovali na náš apel a prejavili solidaritu. Všetky tieto peniaze budú použité na pomoc ľuďom na Mukačevskej 7, ktorí si potrebujú vyriešiť svoje bývanie, v čo najkratšej dobe. V piatok 24. januára 2020 dopoludnia bol  výťažok zbierky symbolicky odovzdaný primátorke Prešova Andrei Turčanovej v priestoroch Arcibiskupského úradu v Košiciach. Aj ona bola prekvapená výškou vyzbieranej pomoci. Odovzdajte vašim farníkom môj pozdrav a veľké poďakovanie.
+ Mons. Bernard Bober