Číslo 4

Oznamy pre 4. číslo infolistu.

Pozývame Vás na farský karneval pre deti a rodičov v sobotu 22. 2. o 16.00 hod. v telocvični ZŠ v Soli.

Zapisovanie intencií v Komáranoch bude 25. 2. po sv. omši.

ZMIERNA POKLONA pred sviatosťou oltárnou 24. 2. v Hlinnom a v Soli a 25. 2. v Jastrabi a Komáranoch hodinu pred sv. omšou (od 17.00) v tichosti. Počas nej budeme zároveň k dispozícii pre vyslúženie sviatosti zmierenia pred pôstom.

Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv krížová cesta hneď po nej sv. omša. Soľ v piatok s kňazom (ak nebude sami) najprv krížová cesta po nej hneď sv. omša.

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.