Číslo 4

Oznamy

Úmysly na sväté omše môžete nahlásiť telefonicky. Odslúžime ich podľa možností.

Na sviatok Obetovania Pána sme pri sv. omši požehnali „hromničné“ sviečky, keď bude umožnené prísť na sv. omšu budete si ich môcť zobrať do svojich domácností.

Ak to bude možné tak na popolcovú stredu budeme sláviť sv. omše Jastrabie 17.00, Komárany 18.00, Hlinné 17.00, Soľ 18.15. Ak nebude umožnené isť na sv. omšu budeme sláviť tak ako je uvedené v tabuľke.

Dobrá novina 2020. Aj napriek zložitej situácii sa nám aspoň pomocou umiestnenia stacionárnych krabičiek v kostoloch podarilo vyzbierať: Soľ 336,08- Hlinné 282,5- Komárany 355,5- Jastrabie 100,- spolu za celú farnosť 1074,08-€, ktoré boli 5. 2. odoslané na účet Dobrej noviny. Všetkým, ktorý ste prispeli na tento projekt nejakou sumou alebo iným spôsobom (modlitba, obeta) vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Teologická fakulta v Košiciach,  v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať  v rámci Katolíckej univerzity  zdelávanie:
1. v bakalárskych študijných programoch: v odbore Sociálna práca – štúdium rodiny a sociálnej práce; v odbore Učiteľstvo – učiteľstvo náboženskej výchovy
2. v magisterských študijných programoch: v odbore Teológia – katolícka teológia; v odbore Učiteľstvo – učiteľstvo náboženskej výchovy
3. v doktorandských študijných programoch: v odbore Teológia – katolícka teológia; v odbore Sociálna práca – charitatívna a misijná práca.
Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2021.
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 10. júna 2021.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.tf.ku.sk, v časti Uchádzači o štúdium.

Master v teológii manželstva a rodiny

Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov, kňazov, zasvätených a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach v oblasti zameranej na manželstvo a rodinu z pohľadu teológie a spoločenských vied. Lektormi programu sú kňazi, manželia – odborníci zo Slovenska a zahraničia. Štúdium trvá dva roky. Program garantuje Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. Prihlásiť sa je možné do 30. apríla 2021. Viac informácií na www.tf.ku.sk, v časti Štúdium a vzdelávanie/Kontinuálne vzdelávanie.

Pondelok – sobota slúžime sv. omše v kostole v Soli, v nedeľu v jednotlivých kostoloch.