Číslo 4

V kostole max. 100 ľudí. Režim OP

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 31. január Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
18.00 SOĽ ZBP Tatiana, Martin
UTOROK 1. február féria
17.00 KOMÁRANY ZBP Marián
18.00 JASTRABIE + Michal Džuka z
STREDA 2. február Obetovanie Pána, sviatok
17.00 HLINNÉ ZBP Erika s rod.
18.00 SOĽ + Júlia, Michal Susečko, Pavol Hrunený
ŠTVRTOK 3. február Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
18.00 SOĽ + Juraj Kopko
PIATOK 4. február féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

adorácia

16.00

15.45

17.00 HLINNÉ za ruženčiarov
18.00 SOĽ za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE za ruženčiarov
SOBOTA 5. február Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
18.00 SOĽ ZBP Ján
NEDEĽA 6. február 5. nedeľa v cezročnom období C
9.00 HLINNÉ ZBP Michal, Mária 50 rokov manželstva
10.30 SOĽ ZBP Anna Demčaková
9.00 KOMÁRANY ZBP Monika Fedorčáková
10.15 JASTRABIE ZBP Štefan Veliký s rod.
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 7. február féria
18.00 SOĽ + Anna Zahorčáková pohrebná
UTOROK 8. február féria
17.30 HLINNÉ ZBP Agáta
18.00 SOĽ + Anna, Ján, Anton, Ján Tirpák
STREDA 9. február féria
18.00 SOĽ za kňazské a rehoľné povolania
ŠTVRTOK 10. február Sv. Školastiky, panny, spomienka
17.00 JASTRABIE + František Kochan
18.00 KOMÁRANY + Marta, František Mašlanka
PIATOK 11. február Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľub. spomienka
Svetový deň chorých 17.30 HLINNÉ + Marta, Ján, + z rod Bašistovej, Grešovej, Židovej
18.00 SOĽ ZBP Mária Pavlová
SOBOTA 12. február féria
18.00 SOĽ + Mária Voľanská 10. výročie
NEDEĽA 13. február 6. nedeľa v cezročnom období C
9.00 HLINNÉ ZBP Miroslav, Lenka
10.30 SOĽ ZBP Zuzana 40 rokov
10.15 KOMÁRANY ZBP Marián, Mária
9.00 JASTRABIE ZBP Eva Jevičová s rod.