Číslo 4

Oznamy

Sviatosť pomazania chorých: 8. 2. Komárany a Jastrabie a 9. 2. Hlinné a Soľ: pri svätých omšiach budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu pre chorobu alebo starobu začína ocitať v nebezpečenstve smrti. – pred pomazaní chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia (nemusí to byť v deň prijatia sv. pomazania chorých) a  po prijatí pomazania chorých tiež pristúpiť k sv. prijímaniu.

Voľby do Farskej ekonomickej rady (FER) Posledné voľby kurátorov boli v roku 2015 prišiel čas na nové voľby. Navrhnutie kandidátov v jednotlivých kostoloch (každá rodina môže navrhnúť kandidátov) lístky odovzdajte do 11. 2. 2024 do volebných krabíc. Lístky nájdete vzadu v kostoloch.

Stretnutie detí a rodičov (1. sv. prijímanie) bude v nedeľu 11. 2. po sv. omši v Soli.

Pozývame Vás na farský karneval pre deti a rodičov v sobotu 10. 2. o 15.00 hod. v jedálni ZŠ v Soli.

Korčuľovanie: Každú nedeľu pozývame na ľadovú plochu na zimnom štadióne vo Vranove. Vstupné 2€. Čas 17.45-18.45. Info. na internete www.hcbulls.sk.

Tábor pre deti počas letných prázdnin plánujeme od 4. do 9. 8. v lokalite Mníchovský potok pri Bardejove.

Úmysly apoštolátu modlitby na február: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie. Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.