Číslo 5

Oznamy

Budúcu nedeľu 19. 2. zmierna poklona pred začiatkom pôstu: po sv. omšiach – Jastrabie do 14.00, Komárany do 14.30, Hlinné do 15.00, Soľ do 15.30.

Odpustky: Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Charita vyhlásila zbierku Turecko – Sýria: Finančnú pomoc môžete posielať prostredníctvom stránky

https://charita.darujme.sk/775  alebo na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv krížová cesta hneď po nej sv. omša. Soľ v piatok s kňazom (ak nebude sami) najprv krížová cesta po nej hneď sv. omša.

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Korčuľovanie: Každú nedeľu pozývame deti, mládež, rodičov i starých rodičov na ľadovú plochu na zimnom štadióne vo Vranove. Vstupné 2€. Čas 17.45-18.45. Info na internete www.hcbulls.sk rozpis ľadovej plochy

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 14. februára 2023 o 17:00 hodine v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove. Stretnutie povedú Mons. JCDr. Peter HOLEC, JCDr. JUDr. Juraj JURICA, PhD. a JCDr. Marek ONDREJ, advokát Rímskej Róty a členovia Metropolitného tribunálu v Košiciach.

Súčasťou stretnutia bude možnosť osobne konzultovať svoju situáciu v manželstve s členmi cirkevného súdu.

Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na 16. ročník Púte zaľúbených, ktorá sa uskutoční po 3 rokoch naživo v priestoroch národnej baziliky v Šaštíne v sobotu 18. februára 2023.
Púť je určená pre všetkých zaľúbených – chodiacich, snúbencov i manželov. Vrcholom dňa bude svätá omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, ktorú bude celebrovať dp. Jožko Pajerský. Okrem toho sa môžete tešiť na krátku diskusnú prednášku manželov Neslušanovcov a večer na koncert kapely Espé.
Viac info a registráciu nájdete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!