Číslo 5

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 13. február féria
18.00 SOĽ + Mária Voľanská
UTOROK 14. február féria
17.00 HLINNÉ ZBP Alex
18.00 SOĽ + z rod. Kochan, Voľanský, Tirpák, Révaj
STREDA 15. február féria
6.30 SOĽ + Mária Gajdošová
ŠTVRTOK 16. február féria
17.00 JASTRABIE + Anna, Juraj Kopko
18.00 KOMÁRANY + starí rodičia z rod. Kandalovej, Urbanovej
PIATOK 17. február féria
17.00 HLINNÉ + Andrej Košár nedožitých 90 rokov
18.00 SOĽ Poďakovanie za 50 rokov manželstva
SOBOTA 18. február féria
18.00 SOĽ + Anna, Ján, Štefánia, Michal
NEDEĽA 19. február 7. nedeľa v cezročnom období A
Zbierka na kostol 9.15 HLINNÉ ZBP Mária Kalafová 60 rokov
10.30 SOĽ ZBP Renáta 80 rokov
9.00 JASTRABIE Za farnosť
10.15 KOMÁRANY ZBP Bartolomej, Matúš s rodinami
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 20. február féria
18.00 SOĽ + Agnesa Raničová
UTOROK 21. február féria
18.00 SOĽ ZBP vnúčatá z rod. Kropkovej
STREDA 22. február Popolcová streda, féria
Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

Je deň pokánia v celej Cirkvi.

17.00 HLINNÉ ZBP Šimon
18.15 SOĽ + Anton Dvorský 35. výročie
17.00 JASTRABIE + z rod. Demetrovej, Kotuľákovej
18.00 KOMÁRANY + starí rodičia
ŠTVRTOK 23. február féria
6.30 SOĽ + František Višňovský
PIATOK 24. február féria
17.00 HLINNÉ + Ján, Mária, Jozef
18.00 SOĽ ZBP Matej, Daniela
SOBOTA 25. február féria
18.00 SOĽ ZBP rod. Kaliničová, ZBP Anna
NEDEĽA 26. február 1. pôstna nedeľa A
Zbierka na charitu 9.15 HLINNÉ ZBP Anna Stajančová 50 rokov
10.30 SOĽ Za farnosť
10.15 JASTRABIE ZBP rod. Petrigová
9.00 KOMÁRANY ZBP Anna