Číslo 5

Oznamy pre 5 číslo infolistu.

Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv krížová cesta hneď po nej sv. omša. Soľ v piatok s kňazom (ak nebude sami) najprv krížová cesta po nej hneď sv. omša. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

VÝROČIE BISKUPSKEJ VYSVIACKY A ARCIDIECÉZY 17. marca 2020 o 15.00 v Katedrále sv. Alžbety oslávi 30. výročie svojej biskupskej vysviacky (17.03.1990) J. E. Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Zároveň si pri sv. omši pripomenieme 25. výročie ustanovenia Košickej cirkevnej provincie a povýšenie Košickej diecézy na arcidiecézu pápežom sv. Jánom Pavlom II. pred 25 rokmi (31.03.1995).

Podeľme sa! 2020

Tohtoročný  14. ročník podujatia organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska v pôstnom období od 26.2.2020 do 31. 5.2020. V rámci projektu Pomáhajme spoločne podporíme projekt OÁZY- Nádej pre nový život: Bývanie pre rodiny v núdzi v Bernátovciach a zriadenie Centra prevencie rodinných konfliktov v Bratislave. Info na plagátoch.

Pôstna krabička 2020. Slovenská katolícka charita organizuje už 9. ročník tejto pôstnej aktivity. Obálky s krabičkou a informáciami nájdeš vzadu v kostole pri časopisoch.