Číslo 6

Stretnutie detí a rodičov (1. sv. prijímanie) bude v nedeľu 10. 3. po sv. omši v Soli.

Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv krížová cesta hneď po nej sv. omša. Soľ v piatok s kňazom (ak nebude sami) najprv krížová cesta po nej hneď sv. omša.

V sobotu 9. marca 2024 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 10.00 hod. spomienková svätá omša na zosnulého kardinála Jozefa Tomka pri príležitosti nedožitých stých narodenín (11.03.1924) a na zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča pri príležitosti deväťdesiatych narodenín (2.03.1934).

Extrémna krížová cesta na Slovensku 2024. Záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie na stránke ekc.sk.

Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach ponúkame mladým tieto aktivity: 1.) Volejbalový turnaj mládeže Košickej arcidiecézy v sobotu 6. 4. 2024 v Športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove na ul. Okružnej 3054/18. Súťažiť sa bude v jednej vekovej zmiešanej kategórii chlapci a dievčatá od 15 do 30 rokov. Info na plagáte alebo na internete. Podmienky, pravidlá a prihlasovanie nájdete na acmko.sk alebo FB ACM. 2.) Škola slúžiaceho srdca 2024-2025 – Arcidiecézna animátorská a dobrovoľnícka škola – info v prílohe;

Úmysly apoštolátu modlitby na marec: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorí v rozličných kútoch sveta riskujú svoj život pre evanjelium, aby nadchli Cirkev svojou odvahou a misionárskou horlivosťou. Úmysel našich biskupov: Aby sme podľa príkladu sv. Jozefa dokázali vo všetkých okolnostiach života plniť Božiu vôľu.