Číslo 7

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 18. máj féria
18.00 SOĽ + Ján, Júlia, Helena, Michal
UTOROK 19. máj féria
17.00 HLINNÉ + Mária, Juraj Lupčo
18.00 SOĽ + Ján, Apolónia, Anna Ondrej
STREDA 20. máj féria
18.00 SOĽ ZBP Anna, Mária, Višnovská
ŠTVRTOK 21. máj Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Prikázaný sviatok 17.00 HLINNÉ + Ján (16.12.)
18.00 SOĽ ZBP Helena, Margita, Veronika
17.00 JASTRABIE + Ján, Helena, František Veliký
18.00 KOMÁRANY ZBP Anna s rod 70 rokov
PIATOK 22. máj féria
18.00 SOĽ + Mária, Anna, Michal Petro
SOBOTA 23. máj féria
8.00 SOĽ + Anna, Juraj, Jozef Višňovský
NEDEĽA 24. máj 7. veľkonočná nedeľa A
Zbierka na katolícke masmédiá 9.00 HLINNÉ + Michal Košár
10.30 SOĽ ZBP Alžbeta, Michal Hardoň s rod.
9.00 JASTRABIE ZBP Mária Kopková
10.15 KOMÁRANY ZBP Elena 70 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 11. máj Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice, ľub. spomienka
18.00 SOĽ ZBP rod. Ondrekovej
UTOROK 12. máj féria
17.00 HLINNÉ + Irena Babenská 1. výr.
18.00 SOĽ ZBP rodičia Juraj, Mária
STREDA 13. máj Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľub. spomienka
18.00 SOĽ + Jozef Dragoň, + z rod. Stojovej
ŠTVRTOK 14. máj Sv. Mateja, apoštola, sviatok
17.00 JASTRABIE + Mária Raková 1. výr.
18.00 KOMÁRANY + Bohdan, Štefan, Mária Červienka
PIATOK 15. máj féria
17.00 HLINNÉ + Juraj Glod
18.00 SOĽ + Ján – kňaz
SOBOTA 16. máj Sv. Jána Nepomúckeho, kňaza a mučeníka, spomienka
8.00 SOĽ + z rod. Tarkanič, Kačenák
NEDEĽA 17. máj 6. veľkonočná nedeľa A
Zbierka na kostol 9.00 HLINNÉ + Pavel Babenský, + z rod. Babenskej
10.30 SOĽ ZBP Agnesa Raničová
9.00 JASTRABIE ZBP Katarína Manduľáková s rod.
10.15 KOMÁRANY ZBP Matej Šimák