Číslo 7

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 14. marec féria
18.00 SOĽ + Anna Hrehová
UTOROK 15. marec féria
17.30 HLINNÉ + Ján Farbarik z
18.00 SOĽ + Andrej Ganovský, Jozef Hrunený
STREDA 16. marec féria
18.00 SOĽ ZBP Lukáš Nutár
ŠTVRTOK 17. marec féria
17.30 KOMÁRANY + Margita, Jozef
18.00 JASTRABIE + z rod. Bačišin, Sukovský
PIATOK 18. marec féria
zo slávnosti 18.00 HLINNÉ ZBP Lenka, Lenka
17.00 SOĽ ZBP Peter kňaz
SOBOTA 19. marec Sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
8.30 SOĽ za ctiteľov sv. Jozefa
8.30 KOMÁRANY vlastný úmysel
9.30 JASTRABIE ZBP Jozef Veliký st. 80 rokov
NEDEĽA 20. marec 3. pôstna nedeľa C
Zbierka na kostol 9.00 HLINNÉ ZBP Jozef Palpaš
10.30 SOĽ ZBP Michal 70 rokov
9.00 KOMÁRANY ZBP deti a vnúčatá z rod. Lukáčovej
10.15 JASTRABIE za farnosť
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 21. marec féria
18.00 SOĽ ZBP Jozef, Anna, Jozef Šopiak
UTOROK 22. marec féria
17.30 HLINNÉ + Anna Vaclavská
18.00 SOĽ + Pavol, František, Jozef, Juraj, Ján
STREDA 23. marec féria
18.00 SOĽ ZBP Soták, Polanskí
ŠTVRTOK 24. marec féria
zo slávnosti 17.00 JASTRABIE + z rod. Stahorskej, Onderkovej
18.00 KOMÁRANY + Terézia, Štefan, Jozef Kandala
PIATOK 25. marec Zvestovanie Pána, slávnosť
17.00 HLINNÉ ZBP rod. Miklošová, Keštefranová
18.00 SOĽ + Anna Gdovinová
SOBOTA 26. marec féria
18.00 SOĽ ZBP Agátka, Jozef
NEDEĽA 27. marec 4. pôstna nedeľa C
zmena času 9.00 HLINNÉ ZBP Ján Babenský 10 rokov
10.30 SOĽ ZBP Marta Kokindová 50 rokov
10.15 KOMÁRANY ZBP rod. Šimáková
9.00 JASTRABIE ZBP Helena Tokárová s rod.