Číslo 7

Oznamy

Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv krížová cesta hneď po nej sv. omša. Soľ v piatok s kňazom (ak nebude sami) najprv krížová cesta po nej hneď sv. omša. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Korčuľovaniev STD aréne končí dnešnou nedeľou 12. 3.

Ak chcete prispieť 2% zo svojich daní na projekty našej farnosti pre deti, mládež a iné, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia Pro nobis vo farnosti v Čemernom. Formulár nájdete vzadu alebo na stránke rkcemerne.sk v sekcii na stiahnutie. Kópiu tlačiva, ktoré odovzdáte na Daňovom úrade, potom doručte na farský úrad, aby sme vedeli preukázať v Čemernom. Ďakujeme všetkým darcom.

Pôstna krabička 2023 na pomoc najbiednejším ľuďom v Afrike, konkrétne zdravotne postihnuté deti v Rwande. Vzadu v kostoloch nájdete obálky a v nich všetky potrebné inštrukcie, ak sa chcete zapojiť do tohto projektu.