Číslo 7

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 13. marec féria
18.00 SOĽ + Helena Goroľová
UTOROK 14. marec féria
17.00 HLINNÉ + Ján, Mária Baran – Bačišin
18.00 SOĽ + Juraj, Anna Kopko
STREDA 15. marec féria
6.30 SOĽ ZBP Matej, Zuzana
ŠTVRTOK 16. marec féria
18.00 JASTRABIE ZBP Alžbeta Ritochová s rod.
17.00 KOMÁRANY + z rod. Monokovej, Puškárovej
PIATOK 17. marec féria
17.00 HLINNÉ + Ján Farbarik
18.00 SOĽ ZBP Peter Tirpák kňaz
SOBOTA 18. marec féria
18.00 JASTRABIE ZBP Martina Veliká 40 rokov
NEDEĽA 19. marec 4. pôstna nedeľa A
Zbierka na kostol 9.15 HLINNÉ ZBP Júlia 75 rokov
10.30 SOĽ ZBP Adrián Pavlo 50 rokov
8.00 KOMÁRANY ZBP Jozef, Monika
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 20. marec Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
17.00 HLINNÉ ZBP Monika Košarová 70 rokov
18.00 SOĽ Vlastný úmysel
17.00 JASTRABIE + Jozef Bartko
18.00 KOMÁRANY + Jozef, Ján, Zuzana, Ján
UTOROK 21. marec féria
17.00 HLINNÉ + Oldrich Walla
18.00 SOĽ + Paraska Gavaľová 10. výročie
STREDA 22. marec féria
6.30 SOĽ ZBP Peter, Jozef, Pavol kňazi
ŠTVRTOK 23. marec féria
17.00 JASTRABIE ZBP Alexandra Veliká 20 rokov
18.00 KOMÁRANY + Jozef Lenger
PIATOK 24. marec féria
Zo slávnosti 17.00 HLINNÉ ZBP Viera Palpašová s rod.
18.00 SOĽ ZBP Silvia
SOBOTA 25. marec Zvestovanie Pána, slávnosť
8.00 JASTRABIE ZBP pre rodinu a vnúčatá F. Veliký
9.15 KOMÁRANY + Anna, Štefan, Ján Kostura
NEDEĽA 26. marec 5. pôstna nedeľa A
Zmena času 9.15 HLINNÉ ZBP Lenka, Lenka
10.30 SOĽ Za farnosť
10.15 JASTRABIE ZBP Mária 70 rokov
9.00 KOMÁRANY ZBP Mária 75 rokov