Číslo 7

Budúcu nedeľu 17. 5. po sv. omši v Soli prosíme rodičov 1. prijímajúcich detí o stretnutie pri kostole. (stačí iba jeden z rodičov bez detí)

Úmysly sv. omší: Počas nemožnosti sláviť sv. omše verejne, sme neslúžili jednotlivé úmysly, ale vždy spoločný za našu farnosť a na všetky Vaše úmysly, ktoré ste denne predkladali Nebeskému Otcovi pri modlitbách či sledovaní sv. omší. Prosíme Vás teda o trpezlivosť, aby sme teraz odslúžili už nahlásené úmysly.

Slávenie v exteriéri. Ak sa rozhodnete sláviť sv. omšu vonku, kde je to istotne hygienickejšie, aj tam je potrebné zachovať odstupy a dbať o to, aby sa nezhromaždilo príliš veľa ľudí, pretože stále platí zákaz zhromažďovania.

Prvé sväté prijímanie. Pri zachovaní všetkých uvedených podmienok si podľa možností a poprípade aj na viackrát naplánujte slávnosti prvého svätého prijímania. V Košickej arcidiecéze, veríme, že budeme postupovať spoločne, a budeme aj prvoprijímajúcim deťom v tomto kritickom období (do odvolania) podávať sv. prijímanie na ruku. Dodržme to a vyhnime sa zbytočným situáciám, ktoré budeme musieť spätne riešiť. Ak by ste predsa len chceli zachovať bežnú formu, musíte si termín 1. sv. prijímania preložiť na obdobie, kedy budú aktuálne opatrenia uvoľnené.

Sviatosť zmierenia. Spovedá sa v upravených spovedniciach (kňaz je uzavretý a oddelený, penitent je v otvorenom priestore), alebo v exteriéri. Spovedné miestnosti nie sú teraz vhodným prostredím na vysluhovanie sviatosti zmierenia.