Číslo 8

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 27. marec féria
17.00 HLINNÉ ZBP Michal, Michal Baran s rod.
18.00 SOĽ + z rod. Chochlovej
UTOROK 28. marec féria
17.00 KOMÁRANY + Anna, Michal, Pavol, Ján
18.00 JASTRABIE + Mária Džuková
STREDA 29. marec féria
6.30 SOĽ ZBP Jozef Demčák
ŠTVRTOK 30. marec féria
6.30 SOĽ ZBP vnúčatá Patrik, Štefánia, Matej
PIATOK 31. marec féria
6.30 SOĽ + Michal, Michal, Terézia Tirpák
SOBOTA 1. apríl féria
18.00 SOĽ ZBP Dominika, Valér
NEDEĽA 2. apríl Palmová (kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána A
Zbierka na pomoc prenasl. kresťanom 9.00 HLINNÉ ZBP Jozef Palpaš 80 rokov
10.30 SOĽ ZBP Tibor 20 rokov
10.30 KOMÁRANY Za farnosť
9.00 JASTRABIE + Michal Veliký z
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 3. apríl Pondelok Svätého týždňa
Sopveď 16.30 18.00 HLINNÉ + Ján, Júlia Košár 10. výr.
18.00 SOĽ ZBP Marek 45 rokov
UTOROK 4. apríl Utorok Svätého týždňa
Spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + Anna Kandalová
Spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY + z rod. Monokovej, Baníkovej, Džukovej
STREDA 5. apríl Streda Svätého týždňa
6.30 SOĽ + z rod. Vargovej, Hardoňovej
ŠTVRTOK 6. apríl Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok)
17.30 HLINNÉ ZBP Jozef Mihál s rod.
18.30 SOĽ ZBP Danka 50 rokov
17.30 JASTRABIE ZBP deti, vnúčatá, pravnúčatá Stahorská
18.30 KOMÁRANY ZBP vnučky z rod. Bakovej
PIATOK 7. apríl Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)
9.00

10.00

Krížová cesta

9.00

10.00

15.00 HLINNÉ
17.00 SOĽ
15.00 JASTRABIE
17.00 KOMÁRANY
SOBOTA 8. apríl Svätá sobota (Biela sobota)
Veľkonočná vigília 19.30 SOĽ za farnosť
NEDEĽA 9. apríl Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania A
9.15 HLINNÉ ZBP rod. Babenskej
10.30 SOĽ ZBP Miroslav s rod.
10.15 JASTRABIE ZBP Štefan Veliký
9.00 KOMÁRANY ZBP Marián s rod.