Číslo 9

 Oznamy

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Andrej Košč & Simona Galiková

Kto by vedel o prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatosť manželstva, nech to hlási na farskom úrade.

Úmysly na sväté omše môžete nahlásiť telefonicky. Odslúžime ich podľa možností.

Príspevok na kostol. Osobne len tak, že prinesiete príspevok na faru, čo riadne zaevidujeme, alebo priamo na účet s poznámkou „Dar na kostol“.

Soľ, Komárany a Jastrabie majú účet v Slovenskej sporiteľni, Hlinné vo VÚB banke:

IBAN SOĽ SK08 0900 0000 0005 6297 4376

IBAN KO SK43 0900 0000 0051 1450 0284

IBAN JAS SK81 0900 0000 0005 6015 8316

IBAN HLI SK23 0200 0000 0013 1765 6651

Okrem finančných darov Vás pozývame aj k modlitbe za našu farnosť.

Príspevky na účet: Soľ: Alena T. 20,-€, Komárany: Mária G. 20,-€,

Hlinné: Jozef B. 50,-€ Gabriela V. 20,-€.

Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary aj modlitby obetované za našu farnosť.

Sviatosť zmierenia a sväté prijímanie. V prípade záujmu nás kontaktujte na farských telefónnych číslach. Spoločne budeme hľadať riešenie, ako Vám sprostredkovať túto veľkú duchovnú pomoc.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 18. – 25. apríla. Pozývame Vás v tomto týždni zvlášť k modlitbe za kňazské a duchovné povolania, aby sme stále mali v našom národe dostatok kňazských a rehoľných povolaní.

V Nedeľu Božieho milosrdenstva sa modlíme za obete  

11. apríla zvony katolíckych kostolov na Slovensku  pozývajú veriacich k modlitbe za obete pandémie . Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober vyzval  kňazov , aby sa  napoludnie pripojili k tejto spomienke. 

„Nech je im  Boh  milosrdný a nech príjme na večnosť všetkých, ktorí podľahli ochoreniu.  Okrem toho je to spomienka na všetky rodiny, v ktorých  najbližší  prežívajú  náhle a  ťažké odchody svojich blízkych . Chcem povzbudiť   kňazov, aby práve v nedeľu  Božieho milosrdenstva zazvonili a pripojili modlitbu  za zomrelých a blízkych pozostalých, ktorí prechádzajú touto ťažkou situáciou.”

Nakoľko stále nie je umožnené slávenie sv. omší verejne ani pre minimálny počet ľudí – ani 6. Budeme naďalej fungovať ako doteraz.;-) Hneď po uvoľnení prispôsobíme program, aby sme Vám umožnili zúčastniť sa sv. omší.