Číslo 9

Oznamy

Nedeľa Božieho milosrdenstva vo farnosti Nižný Hrušov:

9.00 sviatosť zmierenia,

9.30 modlitba sv. ruženca

10.30 slávnostná sv. omša – Henrich Grejták, kaplán UPC v Košiciach po sv. omši uctenie relikvií sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny, 13.00 adorácia,

15.00 Hodina milosrdenstva. Info. na plagátoch.

Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva uctí pri verejnom vystavení obraz BM a splní predpísané podmienky (spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Ak chcete prispieť 2% zo svojich daní na projekty našej farnosti pre deti, mládež a iné, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia Pro nobis vo farnosti v Čemernom. Formulár nájdete vzadu alebo na stránke rkcemerne.sk v sekcii na stiahnutie. Kópiu tlačiva (2%), ktoré odovzdáte na Daňovom úrade (potvrdenie od zamestnávateľa aj tlačivo na 2% !!!), potom doručte na farský úrad, aby sme vedeli preukázať v Čemernom. Ďakujeme všetkým darcom.

Farská púť do Lúrd a Fatimy 13.-21.9. Info na plagátoch. Ak máte záujem kontaktujte čo najskôr p. farára.