Číslo 13

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 10. august Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
18.30 SOĽ ZBP Marek, Dominika
UTOROK 11. august Sv. Kláry, panny, spomienka
18.30 HLINNÉ + Ján, Anna, Juraj Mitaľ
STREDA 12. august féria
6.30 SOĽ ZBP Zuzana
ŠTVRTOK 13. august féria
18.30 SOĽ + Mária, Pavol Višňovský, Helena Macková
17.30 KOMÁRANY + Anna, Zuzana, Ján, Jozef
PIATOK 14. august Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a muč., spomienka
Zo slávnosti 18.30 HLINNÉ + Ján Ranič
18.30 JASTRABIE + Dominik
SOBOTA 15. august Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Prikázaný sviatok 15.00 HLINNÉ Sobáš s omšou
9.30 SOĽ ZBP Martina, Jolana, Mária, Martin
8.30 KOMÁRANY ZBP Marcela, Jarka, Ľuboš, Lenka s rodinami
NEDEĽA 16. august 20. nedeľa v cezročnom období A
Zbierka na kostol 8.00 HLINNÉ ZBP František, Mária Veliký
9.30 SOĽ ZBP rod. Dvorská, Peter, Anna
8.00 JASTRABIE ZBP Jozef, Pavol kňazi r
9.15 KOMÁRANY ZBP Lukáš, Michaela s rodinami
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 3. august féria
Sv. spoveď od 17.00 18.30 SOĽ + z rod. Pavlinovej, Banikovej
18.30 HLINNÉ + Andrej Kolpák
UTOROK 4. august Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Sv. spoveď od 17.30 18.30 JASTRABIE + Mária Džuková
Sv. spoveď od 16.30 18.30 KOMÁRANY + Stanislav
STREDA 5. august féria K úcte Ducha Svätého
6.30 SOĽ + z rod. Zbiňovskej, Draveckej
ŠTVRTOK 6. august Premenenie Pána, sviatok
Sv. spoveď od 17.00 18.30 HLINNÉ + Martin diakon
18.30 SOĽ + z rod. Zavadovej, Oceakovej
PIATOK 7. august féria 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.30

16.15

Adorácia

16.15

16.30

17.30 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.30 SOĽ Za ruženčiarov
18.30 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.30 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 8. august Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Večeradlo JA 7.30 SOĽ ZBP Helena Sotáková
NEDEĽA 9. august 19. nedeľa v cezročnom období A
8.00 HLINNÉ ZBP Peter Glod s rod.
9.30 SOĽ ZBP Magdaléna Koščová
8.00 JASTRABIE ZBP Jozef Kopko
9.15 KOMÁRANY ZBP Miroslav