Číslo 13

Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Rastislav Kostelník & Michaela Palpašová

Ing. Valér Pavlík & Dominika Bubnárová

Pavol Babenský & Juliána Bednárová

Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to hlási na farskom úrade.

V stredu 12. 8. Vás pozývame na púť do Levoče (Mariánska hora, prípadne centrum Bazilika sv. Jakuba). V prípade záujmu sa prihláste telefonicky na čísle 0948 137 036 najneskôr do soboty 8. 8., aby sme vedeli objednať autobus.