Číslo 13

Úplné odpustky na sviatok Srdca Ježišovho môže za obvyklých podmienok získať: Veriaci, ktorý sa zúčastní na sviatok Srdca Ježišovho modlitby…

Viac

Číslo 12

Mesiac máj je už tradične zasvätený úcte k Panne Márii. Pozývame všetkých, mladých i starých, najmä však deti k modlitbe s Pannou Máriou…

Viac

Číslo 11

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik Lacko & Ľubica Nemčíková Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli…

Viac

Číslo 10

Stretnutie detí a rodičov (1. sv. prijímanie) bude v nedeľu 28. 4. po sv. omši v Soli. Mesiac máj je už tradične zasvätený…

Viac

Číslo 9

Stretnutie detí a rodičov (1. sv. prijímanie) bude v nedeľu 14. 4. po sv. omši v Soli. Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva…

Viac