Adresa farského úradu
Farnosť sv. Mikuláša, č. 302
094 35, Soľ

Správca farnosti
Mgr. Jozef Polák, farár
Mgr. Pavol Bober, kaplán

Email
sol@rimkat.sk

Telefónny kontakt
Farár: 0948 137 036
Kaplán: 0948 386 739