Adresa farského úradu
Farnosť sv. Mikuláša, č. 302
094 35, Soľ

Správca farnosti
Mgr. Jozef Polák, farár

Email
sol@rimkat.sk

Telefónny kontakt
0948 137 036