Číslo 12

Oznamy Stretnutie birmovancov bude v piatok 27. 5. po sv. omši v Soli. Prosebné dni: Pondelok, utorok a streda pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána…

Viac

Číslo 11

Oznamy Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Jozef Fečo & Lucia Charitunová — Peter Benčo & Soňa Ťasková — Šimon Nemčík…

Viac

Číslo 10

Oznamy V sobotu 7. 5. o 10,00 hod. bude v našej farnosti slávnosť 1. sv. spovede, kedy deti pristúpia k sviatosti zmierenia, v nedeľu 8.…

Viac

Číslo 9

Oznamy Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou: Hlinné – pondelok 11. 4. od 16.30 do sv. omše, Komárany – streda 13.…

Viac

Číslo 8

Oznamy Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 3. 4. po sv. omši v Soli. Zbierka na pomoc obetiam…

Viac