Číslo 25

Oznamy Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 3. 12. po sv. omši v Soli. (cca 11.15) Na slávnosť…

Viac

Číslo 24

Oznamy Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 12. 11. po sv. omši v Soli. (cca 11.15) Zbierka na…

Viac

Číslo 23

Oznamy Pobožnosť na cintorínoch 1. 11.: Hlinné 13.30, Soľ 14.30, Jastrabie 13.30, Komárany 14.15 hod. Odpustky pre duše v očistci: Veriaci,…

Viac

Číslo 22

Oznamy Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 15. októbra po sv. omši v Soli. (cca 11.15) Od 22.…

Viac

Číslo 21

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Kokinda & Adriána Lukáčová — Ján Klapák & Tatiana Papcunová Kto by vedel o nejakej…

Viac