Číslo 21

Oznamy Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 9. októbra po sv. omši v Soli. Októbrová modlitba sv. ruženca:…

Viac

Číslo 20

Oznamy Stretnutie birmovancov a rodičov bude v piatok 16. 9. po sv. omši v Soli. Pozývame Vás, milí birmovanci, k intenzívnej príprave na…

Viac

Číslo 19

Oznamy Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Keselica  & Veronika Bubnárová *** Ing. Martin Demčák & Mgr. Ivana Miklošová *** Mgr.Patrik…

Viac

Číslo 18

Oznamy Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Ivanko & Jana Kolpáková Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní…

Viac

Číslo 17

Oznamy Pozvánka pre jubilujúcich manželov. Manželia, ktorí v tomto roku slávia svoje 50., 55., 60. a viac ročné jubileum a chcú ho osláviť…

Viac