Usmernenia v čase pandémie

USPORIADANIE ŽIVOTA VO FARNOSTI na základe Usmernení v čase pandémie Od pondelka 19. 10. budeme sláviť sv. omše v našich kostoloch podľa…

Viac

Číslo 18

Oznamy Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Miroslav Jurko & Natália Ťasková Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní…

Viac

Číslo 17

Oznamy Sviatosť manželstva chcú prijať: Angel Angulo Casal & Ing. Daniela Onderková ______________________________ Peter Stredný & Veronika Vovolková Kto by…

Viac

Číslo 16

Oznamy Jesenné kántrové dni: streda (16.9.), piatok (18.9.) a sobota (19.9.). Obsahom je poďakovanie za úrodu. Prihlášky na 1. sv. prijímanie…

Viac

Číslo 15

Oznamy Úmysly apoštolátu modlitby na september: Všeobecný  úmysel: Aby  nebolo  drancované prírodné bohatstvo našej planéty, ale aby sa využívalo a rozdeľovalo…

Viac