Číslo 6

Stretnutie detí a rodičov (1. sv. prijímanie) bude v nedeľu 10. 3. po sv. omši v Soli. Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30…

Viac

Číslo 5

Zmierna poklona pred začiatkom pôstu dnes: po sv. omšiach – Jastrabie do 14.00, Komárany do 14.30, Hlinné do 15.00, Soľ…

Viac

Číslo 4

Oznamy Sviatosť pomazania chorých: 8. 2. Komárany a Jastrabie a 9. 2. Hlinné a Soľ: pri svätých omšiach budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.…

Viac

Číslo 3

Štatistika za rok 2023: Krsty: chlapci dievčatá spolu Hlinné 0 1 1 Komárany 0 1 1 Rudlov 1 1 2…

Viac

Číslo 2

Oznamy Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať: Marek Iľko & Zuzana Gazdová Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní…

Viac