Číslo 2

Koledovanie detí v kostoloch pre misie: Komárany – 700,- Jastrabie – 336.2,- Soľ – 699.4,- Hlinné – 935,- Spolu 2670.6,-€. PBZ…

Viac

Číslo 1

Oznamy V prípade potreby sme k dispozícii pre vyslúženie sv. zmierenia aj v iných časoch, hlavne pre tých, čo sú v zahraničí, nemajú možnosť…

Viac

Číslo 26

V piatok 9. 12. pozývame deti, mládež a rodičov na adventný večer (modlitba, pozeranie rozprávky, hranie spoločenských hier a iné.…

Viac

Číslo 25

V stredu 23. 11. po sv. omši pozývame všetkých kurátorov, kostolníkov a kantorov na priateľské posedenie na fare. V sobotu 26. 11. od 15,00…

Viac

Číslo 24

Oznamy Deň farskej poklony utorok 15. 11. 2022 Sviatosť Oltárna bude vystavená k adorácii v: Soli od 10.00, Hlinnom od 10.15, Jastrabí…

Viac