Číslo 7

Krížové cesty v našej farnosti v nedeľu o 14.30 potom Korunka k BM. Jastrabie a Komárany v piatok o 18.00 sami. Hlinné s kňazom najprv krížová cesta hneď po nej sv. omša. Soľ v piatok s kňazom (ak nebude sami) najprv krížová cesta po nej hneď sv. omša.

Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou:

Komárany – po 18. 3. od 16.00 do omše, Jastrabie – po 18. 3. od 17.00 do omše, Hlinné – ut 19. 3. od 16.00 do sv. omše, Soľ – so 23. 3. od 16.00 – kým budú ľudia. Vranov – bazilika – nedeľa 24. 3. od 15.00 do 17.30 hod.

V prípade potreby budeme k dispozícii pre vyslúženie sv. zmierenia aj v iných časoch, hlavne pre tých, čo sú v zahraničí, nemajú možnosť tam ísť na sv. spoveď a pricestujú tesne pred sviatkami. Prosíme kontaktujte nás telefonicky, aby sme si aj my vedeli zariadiť čas.

Spovedanie chorých pred Veľkou nocou. Ak máte doma chorých, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou nahláste ich do 24. 3. v sakristiách. Spovedať chorých budeme v stredu 27. 3. dopoludnia.

Pozývame Vás na prvú “Ankinu sobotu” 2024 vo Vysokej nad Uhom, a to budúci týždeň 16. 3. 2024.  ,,Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!” Info na plagátoch.

Ak chcete prispieť 2% zo svojich daní na projekty našej farnosti pre deti, mládež a iné, môžete tak urobiť prostredníctvom občianskeho združenia Pro nobis vo farnosti v Čemernom. Formulár nájdete vzadu alebo na stránke rkcemerne.sk v sekcii na stiahnutie. Kópiu tlačiva (2%), ktoré odovzdáte na Daňovom úrade (potvrdenie od zamestnávateľa aj tlačivo na 2% !!!), potom doručte na farský úrad, aby sme vedeli preukázať v Čemernom. Ďakujeme všetkým darcom.