Číslo 6

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 26. február féria
spoveď 16.30 18.00 HLINNÉ ZBP Pavol Kandala
18.00 SOĽ + Helena Kopčáková
UTOROK 27. február féria
spoveď 17.00 18.00 JASTRABIE + Jozef Doľacký 1. výročie
spoveď 16.00 18.00 KOMÁRANY + Anna
STREDA 28. február féria
6.30 SOĽ + Anna Hrunená
ŠTVRTOK 29. február féria
spoveď 16.00 18.00 SOĽ + Štefan Mehaj pohrebná
PIATOK 1. marec féria
16. 00

15.45

adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
18.00 SOĽ Za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 2. marec féria
večeradlo JA 18.00 SOĽ za farnosť
NEDEĽA 3. marec 3. pôstna nedeľa B
9.00 HLINNÉ ZBP Jana s rod.
10.30 SOĽ ZBP rod. Nutárovej, Tomkovej
8.00 JASTRABIE ZBP Dominik Stahorský s rod.
9.15 KOMÁRANY ZBP Anna, Dominik s rodinami
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 4. marec féria
18.00 SOĽ + František, Šarlota, Pavol, Jolana
UTOROK 5. marec féria
17.00 HLINNÉ + z rod. Košárovej, Čechovej
18.00 SOĽ + z rod. Leľkovej, Tarkaničovej
STREDA 6. marec féria
6.30 SOĽ vlastný úmysel
ŠTVRTOK 7. marec féria
18.00 JASTRABIE + z rod. Velikej, Balogovej
17.00 KOMÁRANY + Lýdia Timková
PIATOK 8. marec féria
17.00 HLINNÉ + Mária, Michal Mikloš
18.00 SOĽ + Jozef, Peter, Mária, Jozef Dopirák
SOBOTA 9. marec féria
18.00 SOĽ ZBP Dominika Tirpáková
NEDEĽA 10. marec 4. pôstna nedeľa B
9.00 HLINNÉ ZBP Anna Ivanová 80 rokov
10.30 SOĽ ZBP Terézia Tirpáková 70 rokov
9.15 JASTRABIE ZBP deti, vnúčatá, pravnúčatá – Marta Veliká
8.00 KOMÁRANY ZBP rod. Ivanovej, Ferkovej