Exteriéry kostolov

Kostol sv. Mikuláša v Soli

Kostol sv. Michala Archanjela v Komáranoch

Kostol Božského Srdca Ježišovho v Hlinnom

Kostol Najsvätejšej Trojice v Jastrabí nad Topľou

Interiéry kostolov

Kostol sv. Mikuláša v Soli

Kostol sv. Michala Archanjela v Komáranoch

Kostol Božského Srdca Ježišovho v Hlinnom

Kostol Najsvätejšej Trojice v Jastrabí nad Topľou

Obnova krovu a výmena strešnej krytiny kostola sv. Michala Komárany

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. MK-4940/2019-423

Pôvodný stav pôjda

Čistenie pôjda

Náter konštrukcie stropu – likvidátorom

Demontáž starej krytiny

Montáž fólie, kontralát a latovanie

Izolovanie stropu pôjda

Starý stav prechodu medzi loďou a svätyňou

Starý stav prechodu medzi loďou a svätyňou

Starý stav prechodu medzi loďou a svätyňou

Starý stav prechodu medzi loďou a svätyňou – vonkajší pohľad

Pôvodná strecha

Nový stav prechodu medzi svätyňou a loďou

Pohľad na prechod medzi svätyňou a loďou

Detail oplechovania prechodu

Náter krovu likvidátorom

Nová vzpera

Vydebnený pôjd – doskami

Nový Ondrejov kríž