Lokalita: obec Soľ, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj

História a stavebný vývoj farského kostola

Pôvodne gotický kostol z konca 15. storočia. Opravili ho začiatkom 17. storočia. Obnovený a neogoticky upravený bol v roku 1884. Po druhej svetovej vojne objekt čiastočne opravili. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria, v ktorom je pôvodná neskorogotická valená klenba s dekoratívnymi krížovými klenbami, raz žliabkovanými na spôsob rebier zo 14. storočia. V lodi je pseudogotická lomená klenba s úzkymi rebrami z roku 1884. Fasáda je novoupravená s modernou prístavbou vstupnej predsiene pri veži. Masívna veža má nárožné oporné piliere, sotva badateľne zahrotené okná a stanovú strechu. Loď má lomené okná a hladkú fasádu.

Pred rokom 1666 bola vybudovaná terajšia loď a veža kostola. Veža bola zakončená vysokou drevenou strechou, ktorá sa však 9.7.1875 pri víchrici zrútila. Odvtedy je veža nižšia. Kostol bol viackrát opravovaný: 1742 – 1753, 1816, 1884 – vždy z vlastných prostriedkov farníkov. Veľká rekonštrukcia sa uskutočnila aj v roku 1932. Kostol vysvätili v roku 1933. V tom čase bol postavený hlavný oltár ku cti Krista Kráľa, ktorý vyhotovila dielňa Břetislava Kaffku v Červenom Kostelci. V roku 1949 bol postavený bočný Mariánsky oltár vyhotovený tou istou rezbárskou dielňou, ako aj celé zariadenie kostola (sochy, krížová cesta, kazateľnica). Sakrálny objekt je od roku 1999 v štádiu postupných opráv, aby sa mu vrátil pôvodný gotický štýl.

V parku pred kostolom v novembri roku 2000 pribudla soška Krista Kráľa, ktorá bola posvätená pri príležitosti 400. výročia založenia farnosti.