Číslo 10

Stretnutie detí a rodičov (1. sv. prijímanie) bude v nedeľu 28. 4. po sv. omši v Soli.

Mesiac máj je už tradične zasvätený úcte k Panne Márii. Pozývame všetkých, mladých i starých, najmä však deti k modlitbe s Pannou Máriou pri májových pobožnostiach. Ak bude sv. omša pobožnosť bude spolu s kňazom pred sv. omšou (okrem nedele). Ak nie je sv. omša májová pobožnosť podľa dohody.

Výročie manželstva 25 rokov. Ak v tomto roku slávite svoje strieborné jubileum manželstva o. arcibiskup Vás pozýva na spoločné slávenie do Košickej katedrály 9. júna 2024, ktorý je určený na „Deň rodiny“ o 15.00 hod. na svätú omšu. Manželia si obnovia manželské sľuby a dostanú osobitné požehnanie pána arcibiskupa do ďalších rokov spoločného života. Prihláste sa do 15. 5. 2023 u pána farára.

Pozývame vás na Arcidiecéznu Púť detí do Obišoviec v sobotu 11. mája 2024. Bude sa putovať peši z Ličartoviec. Od  8.30 – 10.15 registrácia a začiatok putovania v Ličartovciach, 11.00 – 11.30 katechéza a obed z vlastných zásob, 11.30 – 12.30 workshopy, sviatosť zmierenia, voľný program, 12.30 spoločný program pred pódiom, príprava na svätú omšu (pozor na eucharistický pôst), 13.00 svätá omša. Prihlásiť sa treba do 5. mája. Bližšie info na www. erko.sk/putdeti.

Úmysly apoštolátu modlitby na máj: Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.

Úmysel našich biskupov: Aby sa naše kresťanské rodiny prostredníctvom modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali opravdivou školou života.