Číslo 10

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 29. apríl Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patr. Európy, sviatok
spoveď od 16.30 18.00 HLINNÉ + Magdaléna Ferková
18.00 SOĽ + z rod. Pavlovej, Čverčkovej
UTOROK 30. apríl féria
spoveď od 17.00 18.00 JASTRABIE + z rod. Andrej Veliký
spoveď od 16.00 18.00 KOMÁRANY + Ján Petro 1. výročie
STREDA 1. máj Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka
6.30 SOĽ za ctiteľov sv. Jozefa
ŠTVRTOK 2. máj Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
spoveď od 16.00 18.00 SOĽ ZBP vnúčatá z rod. Nutárovej
PIATOK 3. máj Sv. Filipa a Jakuba, apošt., sviatok 1. piatok 8.30 spoveď chorí
16.00

15.45

adorácia

15.45

16.00

17.00 HLINNÉ za ruženčiarov
18.00 SOĽ za ruženčiarov
18.00 JASTRABIE za ruženčiarov
17.00 KOMÁRANY za ruženčiarov
SOBOTA 4. máj féria
Večeradlo S 18.00 SOĽ ZBP Ján Manduľák
NEDEĽA 5. máj 6. veľkonočná nedeľa B
9.00 HLINNÉ ZBP Viera
10.30 SOĽ ZBP Matej, Daniela
8.00 JASTRABIE ZBP Michaela 30 rokov
9.15 KOMÁRANY ZBP Marián, Martina s rod.
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 22. apríl féria
18.00 SOĽ + Dušan Horňák, + z rod. Hladovej
UTOROK 23. apríl Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
17.00 HLINNÉ + z rod. Kalafovej, Bencovej
18.00 SOĽ ZBP deti a vnúčatá z rod. Manduľákovej
STREDA 24. apríl féria
6.30 SOĽ Za mier na Ukrajine, za obrátenie Ruska
ŠTVRTOK 25. apríl Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
17.00 JASTRABIE ZBP Helena, Apolónia
18.00 KOMÁRANY + Helena, Jozef, Matúško Kováč
PIATOK 26. apríl féria
17.00 HLINNÉ + Emil, Michal, Júlia, Štefan
18.00 SOĽ + Andrej, Mária, Ján Nutár
SOBOTA 27. apríl féria
18.00 SOĽ ZBP rod. Madarovej, Ravasovej, Kopkovej
NEDEĽA 28. apríl 5. veľkonočná nedeľa B
8.00 SOĽ ZBP Jozef, Magda 80 rokov
9.00 HLINNÉ ZBP Mária, Jaroslava, Anna, Jana
10.30 SOĽ ZBP Veronika s rod.
9.15 JASTRABIE za farnosť
8.00 KOMÁRANY ZBP Pavol Fedorčák s rod.