Číslo 1

Oznamy pre 1. číslo infolistu. 

IV číslo 2 Oznamy

Duchovná obnova ružencových spoločenstiev. 18. 1. Soľ + Komárany a Jastrabie a 19. 1. Hlinné. Program nájdete na nástenkách v kostoloch.

Zbierka na charitu (1. 12.): Soľ 135, Hlinné 115,Jastrabie 46, Komárany 90,-€

Zbierka Jasličky: (1. vianočný deň): Soľ 60, Hlinné 114, Jastrabie 12, Komárany 30,-€

Zbierka pre Prešovčanov: Soľ 885,- Hlinné 750,- Jastrabie 260,- Komárany 500,-€ PBZ

Stretnutie detí a rodičov pred 1. sv. prijímaním bude v nedeľu 12. 1. po sv. omši v Soli.

Výzva pre mladých, ktorí uvažujú uzavrieť manželstvo v roku 2020. Odporúčame Vám absolvovať prípravu na manželstvo tzv. školu snúbencov už počas spoločného chodenia, ako prípravu na spoločný život. Informácie o kurzoch nájdete na internete, na stránkach centier pre rodinu, alebo diecéznych stránkach. Viac info aj na fare.

Štatistika za rok 2019

Krsty: 23 – chlapci 8, dievčatá 15,

Hlinné 2, Rudlov 2, Komárany 3, Soľ 16

Sobáše: Hlinné 2, Soľ 3, Spolu 5

Pohreby: muži ženy spolu

Hlinné 1 3 4

Komárany 2 1 3

Jastrabie 2 1 3

Rudlov 1 1 2

Soľ 4 3 7

Spolu 10 9 19

1. sv. prijímanie:

Komárany 2 3 5

Soľ 1 1 2

Spolu chlapci 3 4 7

Birmovanci: 43, muži 25, ženy 18

Prehľad financií: Náklady na farské priestory za rok 2019 boli: 6990,02€ (rok 2018 – 4749,23€) z toho: kancelárske, tel., poštovné a iné prevádzkové náklady 438,54€ (rok 2018 – 560,92€), -energie 2927,93€ (rok 2018 – 2704,64€), -opravy -balkón, garážové dvere,- nákupy a iné 2875,64€ (rok 2018 – 156,71€), -výdavky na organizovanie akcií 150,48 €, – výdavky na knihy a časopisy 597,43 €. Pán Boh zaplať za Vašu starosť nielen pri finančných príspevkoch na opravu a chod farskej budovy, ale taktiež za pomoc pri upratovaní na fare či brigádach okolo nej.