Číslo 17

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 5. október Výročie posvätenia farského chrámu v Soli
18.00 SOĽ Za farnosť
UTOROK 6. október féria
17.00 HLINNÉ + z rod. Balonovej
18.00 SOĽ + František Višňovský
STREDA 7. október Ružencovej Panny Márie, spomienka
18.00 SOĽ + rodičia, + Ján
ŠTVRTOK 8. október féria
17.00 JASTRABIE + Anna Kentošová
18.00 KOMÁRANY + Stanislav
PIATOK 9. október féria
17.00 HLINNÉ + Ján, Júlia Pižont
18.00 SOĽ + z rod. Voľanskej, Olearníkovej
SOBOTA 10. október féria
7.30 SOĽ + Jozef, Marián, Helena, Bartolomej
NEDEĽA 11. október 28. nedeľa v cezročnom období A
9.00 HLINNÉ ZBP deti a vnúčatá z rod. Glodovej
10.30 SOĽ ZBP rod. Pavlinovej
9.15 JASTRABIE ZBP Ladislav Veliký
8.00 KOMÁRANY ZBP Jozef Lenger 90 rokov
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 28. september féria Výročie posvätenia chrámu – Komárany
Od 16.30 sv. spoveď 18.00 HLINNÉ ZBP Anna Dvorčáková
18.00 KOMÁRANY ZBP Lukáš, Mária s rod
UTOROK 29. september Sv. Michala, Gabriel a Rafaela, archanjelov, sviatok
Od 16.30 sv. spoveď 18.00 SOĽ + Michal Ferenc
18.00 KOMÁRANY ZBP Michal Hudacký s rod.
STREDA 30. september Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.
6.30 SOĽ ZBP Ján Tušim
ŠTVRTOK 1. október Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
18.00 SOĽ + z rod. Boberovej
Od 17.00 sv. spoveď 18.00 JASTRABIE + z rod. Kochanovej
PIATOK 2. október Sv. anjelov strážcov, spomienka 1. piatok 8.30 spoveď chorí
Ruženec po omši 17.00 HLINNÉ Za ruženčiarov
16.30 Adorácia 18.00 SOĽ Za ruženčiarov
Ruženec po omši 17.00 JASTRABIE Za ruženčiarov
Ruženec o 17.30 18.00 KOMÁRANY Za ruženčiarov
SOBOTA 3. október féria
Večeradlo HL 7.30 SOĽ + Ján, Júlia, Helena, Ján
NEDEĽA 4. október 27. nedeľa v cezročnom období A
Zbierka Dobročinné diela Svätého Otca 9.00 HLINNÉ ZBP Michal, Michal s rod.
10.30 SOĽ ZBP František, Mariana 40 rokov manželstva
8.00 JASTRABIE ZBP rod. Ištočkovej
9.15 KOMÁRANY ZBP Dominik 25 rokov, ZBP Pavol