Číslo 22

Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 10. október féria
18.00 SOĽ + Mária, Štefan Demčák
UTOROK 11. október féria
18.00 HLINNÉ + Ján Duňa
STREDA 12. október féria
6.30 SOĽ ZBP Dávid, Vladimír
ŠTVRTOK 13. október féria
17.00 JASTRABIE + Ján, Helena Petriga
18.00 KOMÁRANY + Anna, Andrej Červeňák, Helena, Jozef Dely
PIATOK 14. október féria
17.00 HLINNÉ + Marek Medvec
18.00 SOĽ + Lenka Petrová 20. výročie
SOBOTA 15. október Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
18.00 SOĽ ZBP Anna Voľanská 75 rokov
NEDEĽA 16. október 29. nedeľa v cezročnom období C
Zbierka na kostol 9.00 HLINNÉ Za farnosť
11.00 SOĽ ZBP Peter Manduľák 50 rokov
8.00 JASTRABIE ZBP rod. Velikej (90)
9.15 KOMÁRANY ZBP rod. Ihnátovej
Deň Čas Kostol Úmysel
PONDELOK 17. október Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muč., spomienka
18.00 SOĽ + Ján Maceľuch
UTOROK 18. október Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
17.00 HLINNÉ + z rod. Farbarikovej
18.00 SOĽ + z rod. Hirčákovej, Oľhovej
STREDA 19. október féria
6.30 SOĽ + z rod. Kačenák, Tarkanič
ŠTVRTOK 20. október féria
18.00 JASTRABIE + Ján, Mária Tomko
17.00 KOMÁRANY + z rod. Kosturovej, Lukáčovej
PIATOK 21. október féria
17.00 HLINNÉ + Mária Miklošová
18.00 SOĽ ZBP Renáta, Ján s rod.
SOBOTA 22. október féria
18.00 SOĽ ZBP vnúčatá z rod. Pavlovej
NEDEĽA 23. október 30. nedeľa v cezročnom období C
Zbierka na misie 9.00 HLINNÉ ZBP Radovan s rod.
10.30 SOĽ ZBP Mária, Jozef Voľanský 55 rokov manžel.
8.00 KOMÁRANY ZBP Jakub 18 rokov
9.15 JASTRABIE Za farnosť